Feeds:
Δημοσιεύσεις
Σχόλια

Archive for 18 Απριλίου 2015

Η χρυσή τομή για την τύχη των Τμημάτων Πληροφορικής στο επόμενο -από το 2016- εξεταστικό σύστημα βρέθηκε, καθώς τα Τμήματα μοιράζονται στον… σκληρό πυρήνα και στα περιφερειακά ηλεκτρόνια. Χωρίς μεγάλες αλλαγές, σε σχέση με το ισχύον εξεταστικό σύστημα, είναι και τα δύο μαθήματα βαρύτητας σε κάθε επιστημονικό πεδίο και οι συντελεστές βαρύτητας κάθε μαθήματος.

Ειδικότερα, η νυν ηγεσία του υπουργείου Παιδείας προχώρησε σε αλλαγές στο σύστημα Αρβανιτόπουλου (ψηφίστηκε με τον νόμο 4186/2013) για την είσοδο στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, το οποίο θα εφαρμοστεί για πρώτη φορά το 2016 από τους μαθητές της φετινής Β΄ Λυκείου, επιτυγχάνοντας έτσι τον στόχο της να διευρύνει, με βάση τον επιστημονικό κλάδο, τις επιλογές κάθε υποψηφίου σε 60 έως 140 σχολές. Εάν διατηρούνταν ως είχε το σύστημα Αρβανιτόπουλου, οι επιλογές σχολών που θα μπορούσαν να κάνουν οι υποψήφιοι θα περιορίζονταν δραματικά και υπήρχε κίνδυνος ένας υποψήφιος με 15.000 μονάδες να έμενε εκτός πανεπιστημίου. Ομως, μία βασική εκκρεμότητα ήταν το επιστημονικό πεδίο στο οποίο θα ενταχθούν οι σχολές Πληροφορικής: στο 2ο, των τεχνολογικών και θετικών σπουδών, ή στο 5ο, των σπουδών οικονομίας και πληροφορικής;

Τελικά, σύμφωνα με ασφαλείς πληροφορίες της «Κ» προκρίνεται ο διαχωρισμός των τμημάτων Πληροφορικής ως εξής:

Τα τμήματα Ηλεκτρολόγων-Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών σε Πολυτεχνεία και Πολυτεχνικές σχολές θα ενταχθούν στο 2ο πεδίο, στο οποίο οι υποψήφιοι θα εξετάζονται σε Γλώσσα, Μαθηματικά, Φυσική και Χημεία.

Τα τμήματα Πληροφορικής σε πανεπιστήμια, τα οποία δεν έχουν τον αμιγή τεχνολογικό προσανατολισμό θα ενταχθούν στο 5ο πεδίο, οικονομίας και πληροφορικής. Ενδεικτικά, υπάρχουν τμήματα Πληροφορικής στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών και στο, επίσης με οικονομικό προσανατολισμό, Πανεπιστήμιο Πειραιώς, ενώ στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας υπάρχει τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής με δύο κατευθύνσεις: εφαρμοσμένης πληροφορικής και διοίκησης τεχνολογίας. Στο πεδίο αυτό οι υποψήφιοι θα εξετάζονται σε Γλώσσα, Μαθηματικά, Αρχές Οικονομικής Θεωρίας, και στην Ανάπτυξη Εφαρμογών σε Προγραμματιστικό Περιβάλλον, όπως επισήμως ονομάζεται το μάθημα της Πληροφορικής στη Γ΄ Λυκείου.

Τα τμήματα Πληροφορικής ΤΕΙ (ανεξαρτήτως κατεύθυνσης) θα ενταχθούν και στα δύο πεδία.

Με τον τρόπο αυτό επιτυγχάνεται η μεγαλύτερη δυνατή ισορροπία ανάμεσα στα τμήματα Πληροφορικής και τους καθηγητές που διδάσκουν το μάθημα στο λύκειο (είναι νωπή η κόντρα που είχαν με τους καθηγητές χημείας για το μάθημα που θα συμπεριληφθεί στα πανελλαδικώς εξεταζόμενα). Βέβαια, με τη… διευθέτηση αυτή το σύστημα μοιάζει ακόμη περισσότερο με το σύστημα Γιαννάκου, που θα εφαρμοστεί φέτος για τελευταία φορά. Αλλωστε, και τα μαθήματα αυξημένης βαρύτητας για κάθε πεδίο παραμένουν ως έχουν με το ισχύον σύστημα, όπως και οι συντελεστές βαρύτητας, στο 1,3 για το πρώτο μάθημα αυξημένης βαρύτητας και 0,7 για το δεύτερο.

s2_pedia_1804-thumb-large

http://www.kathimerini.gr

Read Full Post »

 

 

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΑ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

 

ΔΙΔΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ : Αριστοτέλους Ηθικά Νικομάχεια Β 1,5-8

Μαρτυρεῖ δὲ καὶ τὸ γινόμενον ἐν ταῖς πόλεσιν· οἱ γὰρ νομοθέται τοὺς πολίτας ἐθίζοντες ποιοῦσιν ἀγαθούς, καὶ τὸ μὲν βούλημα παντὸς νομοθέτου τοῦτ᾽ ἐστίν, ὅσοι δὲ μὴ εὖ αὐτὸ ποιοῦσιν ἁμαρτάνουσιν, καὶ διαφέρει τούτῳ πολιτεία πολιτείας ἀγαθὴ φαύλης. Ἔτι ἐκ τῶν αὐτῶν καὶ διὰ τῶν αὐτῶν καὶ γίνεται πᾶσα ἀρετὴ καὶ φθείρεται, ὁμοίως δὲ καὶ τέχνη· ἐκ γὰρ τοῦ κιθαρίζειν καὶ οἱ ἀγαθοὶ καὶ κακοὶ γίνονται κιθαρισταί. ἀνάλογον δὲ καὶ οἰκοδόμοι καὶ οἱ λοιποὶ πάντες· ἐκ μὲν γὰρ τοῦ εὖ οἰκοδομεῖν ἀγαθοὶ οἰκοδόμοι ἔσονται, ἐκ δὲ τοῦ κακῶς κακοί. εἰ γὰρ μὴ οὕτως εἶχεν, οὐδὲν ἂν ἔδει τοῦ διδάξοντος, ἀλλὰ πάντες ἂν ἐγίνοντο ἀγαθοὶ ἢ κακοί.

Οὕτω δὴ καὶ ἐπὶ τῶν ἀρετῶν ἔχει· πράττοντες γὰρ τὰ ἐν τοῖς συναλλάγμασι τοῖς πρὸς τοὺς ἀνθρώπους γινόμεθα οἳ μὲν δίκαιοι οἳ δὲ ἄδικοι, πράττοντες δὲ τὰ ἐν τοῖς δεινοῖς καὶ ἐθιζόμενοι φοβεῖσθαι ἢ θαρρεῖν οἳ μὲν ἀνδρεῖοι οἳ δὲ δειλοί. ὁμοίως δὲ καὶ τὰ περὶ τὰς ἐπιθυμίας ἔχει καὶ τὰ περὶ τὰς ὀργάς· οἳ μὲν γὰρ σώφρονες καὶ πρᾶοι γίνονται, οἳ δ᾽ ἀκόλαστοι καὶ ὀργίλοι, μὲν ἐκ τοῦ οὑτωσὶ ἐν αὐτοῖς ἀναστρέφεσθαι, οἳ δὲ ἐκ τοῦ οὑτωσί. καὶ ἑνὶ δὴ λόγῳ ἐκ τῶν ὁμοίων ἐνεργειῶν αἱ ἕξεις γίνονται. διὸ δεῖ τὰς ἐνεργείας ποιὰς ἀποδιδόναι· κατὰ γὰρ τὰς τούτων διαφορὰς ἀκολουθοῦσιν αἱ ἕξεις. οὐ μικρὸν οὖν διαφέρει τὸ οὕτως ἢ οὕτως εὐθὺς ἐκ νέων ἐθίζεσθαι, ἀλλὰ πάμπολυ, μᾶλλον δὲ τὸ πᾶν.

  1. Από τα κείμενο που σας δίνεται να μεταφράσετε το απόσπασμα:

      «Μαρτυρεῖἀγαθοὶ κακοί».

Μονάδες 10

  1. Το διδακτικό και συγγραφικό έργο του Αριστοτέλη κατά την τρίτη περίοδο της φιλοσοφικής του δραστηριότητας.

Μονάδες 10

  1. καὶ διαφέρει τούτῳ πολιτεία πολιτείας ἀγαθὴ φαύλης

Με ποιο κριτήριο ο Αριστοτέλης διακρίνει την αγαθή πολιτεία από τη φαύλη; Πώς δικαιολογείται με βάση το συγκεκριμένο κριτήριο η σημασιολογική διαφοροποίηση του επιθέτου «φαυλος» στη φράση αυτή;                                                                                                                                                                                                                                             Μονάδες 10

  1. διὸ δεῖ τὰς ἐνεργείας ποιὰς ἀποδιδόναι·

Με ποια συλλογιστική πορεία καταλήγει ο φιλόσοφος στο συγκεκριμένο συμπέρασμα; Να απαντήσετε διασαφηνίζοντας και τη λέξη «ποιάς»;

                                                                                                                                                                             Μονάδες 10

  1. οὐ μικρὸν οὖν διαφέρει… μᾶλλον δὲ τὸ πᾶν

Σε ποιο συμπέρασμα καταλήγει ο φιλόσοφος σχετικά με την παιδαγωγική σημασία του εθισμού; Σε ποια προηγούμενη θέση του βασίζεται αυτό;

Μονάδες 10

  1. α) ἕξεις: Να δικαιολογήσετε τη σημασία της λέξης στο κείμενο με βάση την ετυμολογία της.

β) Με ποιες λέξεις του κειμένου παρουσιάζουν ετυμολογική συγγένεια οι λέξεις: στρεβλός, ευεξία, παμπληθής, ποιότητα ;

                                                                                                                                                                             Μονάδες 10

 

  1. ΑΔΙΔΑΚΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ

Ανδοκίδου Κατ΄ Αλκιβιάδου 1-2

Οὐκ ἐν τῳ παρόντι μόνον γιγνώσκω τῶν πολιτικῶν πραγμάτων ὡς σφαλερόν ἐστιν ἅπτεσθαι,  ἀλλά καί πρότερον χαλεπόν  ηγούμην, πρίν τῶν κοινῶν ἐπιμελεῖσθαι τινος. Πολίτου δέ ἀγαθοῦ νομίζω προκινδυνεύειν ἐθέλειν του πλήθους,  καί  μή καταδείσαντα τάς  ἔχθρας τάς ἰδίας ὑπέρ τῶν δημοσίων ἔχειν ἡσυχίαν   διά μέν γάρ τούς τῶν ἰδίων
ἐπιμελουμένους οὐδέν αἱ πολεις μείζους καθίστανται,  διά δέ τούς τῶν κοινῶν μεγάλαι καί ἐλεύθεραι γίγνονται.  Ὧν  εἷς ἐγώ βουληθείς  ἐξετάζεσθαι μεγίστοις περιπέπτωκα κινδύνοις, προθύμων μέν καί  αγαθων ἀνδρῶν ὑμῶν τυγχάνων, δι’ ὅπερ σῴζομαι,  πλείστοις δέ καί δεινοτάτοις εχθροῖς χρώμενος, ὑφ’ ὧν διαβάλλομαι.

 σφαλερόν εστίν: είναι επικίνδυνο

απτομαι τινός: ασχολούμαι με κάτι   

Γ. 1. Να μεταφράσετε το κείμενο.

                                                                                                                                                                             Μονάδες 20

Γ. 2  α) Να γράψετε τους ζητούμενους ρηματικούς τύπους για καθεμιά από τις παρακάτω λέξεις του κειμένου:

α) γιγνώσκω :  γ΄ ενικό Αορίστου β΄ Προστακτικής

β) ἐπιμελεῖσθαι: β΄ ενικό παθητικού Αορίστου Ευκτικής

γ)καταδείσαντα : γενική ενικού της μετοχής Παρακειμένου του αρσενικού

δ) καθίστανται : απαρέμφατο Αορίστου β΄ Ενεργητικής

ε) χρώμενος: γ΄ πληθυντικό Ενεστώτα Προστακτικής

στ) διαβάλλομαι: α΄ πληθυντικό Υπερσυντελίκου

                                                                                                                                                                               Μονάδες 5

Γ. 2 β) Nα σχηματίσετε τους άλλους βαθμούς των επιθέτων:

ἀγαθοῦ,  ἰδίας, μείζους, πλείστοις

                                                                                                                                                                                Μονάδες 5

Γ. 3 α) Αφού εντοπίσετε τις δευτερεύουσες προτάσεις στην πρώτη περίοδο του κειμένου,

  • να αναγνωρίσετε το είδος και το συντακτικό τους ρόλο
  • να αιτιολογήσετε την εκφορά τους

                                                                                                                                                                               Μονάδες 5

Γ. 3 β) Να αναγνωρίσετε τη συντακτική λειτουργία των επόμενων λέξεων του κειμένου:

τῶν πραγμάτων, καταδείσαντα, ὑπέρ τῶν δημοσίων, οὐδέν, ὑφ’ ὧν

Μονάδες 5

 

 

 

 

 

 

 

Read Full Post »

Το ΥΠΟΠΑΙΘ θα προβεί σε νέες νομοθετικές ρυθμίσεις όσον αφορά το εξεταστικό σύστημα εισαγωγής στα ΑΕΙ και ΑΤΕΙ το σχ. έτος 2015-16 για τους παρακάτω λόγους:
1) Με το σύστημα του Νέου Λυκείου, οι μαθητές της Γ΄ Τάξης είχαν δυνατότητα πρόσβασης σε πολύ περιορισμένο αριθμό τμημάτων, αφού οι επιλογές τους περιορίζονταν μόνο σε ένα επιστημονικό πεδίο. Εξαιτίας αυτού του εγκλωβισμού των υποψηφίων σε πολύ μικρό αριθμό τμημάτων, θα αποκλείονταν χιλιάδες νέοι και νέες από την Τριτοβάθμια εκπαίδευση, παρότι μπορεί να είχαν επιτύχει υψηλή βαθμολογία στις εξετάσεις. Παράλληλα, αυτή η ρύθμιση θα έπληττε εκτός από τους μαθητές/τριες και τα
ίδια τα Πανεπιστήμια, καθώς ήταν εξαιρετικά πιθανό να στερούνταν φοιτητές/τριες με πολύ υψηλές επιδόσεις, οι οποίοι δεν θα κατάφερναν να εισαχθούν στο ένα και μοναδικό επιστημονικό πεδίο στο οποίο μπορούσαν να είναι υποψήφιοι.
(περισσότερα…)

Read Full Post »

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΑΝΩ ΤΟΥ 10_2014

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΑΝΩ ΤΟΥ 10_2014_ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ

ΚΛΙΜΑΚΩΣΗ ΓΕΝ ΒΑΘΜΟΥ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ 2014

ΠΙΝΑΚΕΣ ΚΛΙΜΑΚΩΣΗΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΤΑ ΜΑΘΗΜΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ 2014

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΛΙΜΑΚΩΣΗΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ 2014 ΣΕ ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΜΕ ΤΑ ΕΤΗ 2010-2013 ΚΑΤΑ ΜΑΘΗΜΑ

http://www.minedu.gov.gr

Read Full Post »

ΒΑΣΕΙΣ 2014-ΠΡΩΤΟ ΦΥΛΛΟ

ΒΑΣΕΙΣ 2014 ΔΕΥΤΕΡΟ ΦΥΛΛΟ

http://www.minedu.gov.gr

Read Full Post »

grassrootreuter

για να οπλίσουμε την κριτική στην καθημερινή δράση για τον κομμουνισμό.

The Player's Blog

Learn to Play or be Played

Αδιόριστοι εκπαιδευτικοί σερφάρουν και απαιτούν

Το ιστολόγιο των αδιορίστων εκπαιδευτικών...και όχι μόνο

Ο άνεργος

...και η κόρη του φούρναρη!

ΡΑΠΙΣΜΑΤΑ

ψόφα σκουλίκι blogger

Daily Scene

Η μαργαρίτα βλέπει και παρουσιάζει...

Πρόσωπα - Ρίτσα Μασούρα

Το μόνο που θέλω να πω αστράφτει απρόσιτο .Tomas Transtromer

Μαμά... ετών 42..!

«Συμβαίνει. Απλώς συμβαίνει η αγάπη. Όπως συμβαίνει η θάλασσα». (Παντελής Μπουκάλας, "Ρήματα")

Το δεξί μας μπακ δε στρίβει

..αλλα εμείς το αγαπάμε

mantri

Όταν ένας τσοπάνης, ένας λύκος και ένα μαύρο πρόβατο συναντιούνται...

Allu Fun Marx: Αριστερά ...στη Blogoslovakia

ALLU FUN MARX : ΑΡΙΣΤΕΡΑ ...ΣΤΗ BLOGOSLOVAKIA

Νεραϊδόκοσμος.gr

...ωδή στις νεράϊδες

Greek University Reform Forum

Φορουμ Διαλογου της Κινησης για Μεταρρυθμιση στο Ελληνικο Πανεπιστημιο

ΠΑΡΑΦΩΝΙΑΔΕΣ . . .

Προτιμώ μια αλήθεια που ακούγεται σαν ψέμα από ένα ψέμα που ακούγεται αληθινό...