Feeds:
Δημοσιεύσεις
Σχόλια

Archive for 16 Απριλίου 2015

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΑΝΩΤΑΤΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

  • Καταργείται το Συμβούλιο Ιδρύματος στα Πανεπιστήμια και ΤΕΙ. Οι αρμοδιότητές του ασκούνται από τη Σύγκλητο, το Πρυτανικό Συμβούλιο, τον Πρύτανη και τους Αντιπρυτάνεις.
  • Ενίσχυση των συλλογικών οργάνων: Η λειτουργία των συλλογικών οργάνων (Σύγκλητος, Κοσμητεία, Γενική Συνέλευση Τμήματος, Γενική Συνέλευση Τομέα) πραγματοποιείται με τη συμμετοχή φοιτητών και εργαζομένων για την αποκατάσταση της Δημοκρατίας και την ενίσχυση της συμμετοχής όλων των μελών της ακαδημαϊκής κοινότητας στη λήψη αποφάσεων .
  • Εκλογή των μονοπρόσωπων οργάνων (Πρύτανης, Αντιπρυτάνεις, Κοσμήτορες, Πρόεδροι, Διευθυντές Τομέων) από το σύνολο των μελών της ακαδημαϊκής κοινότητας. Δηλαδή, τα μέλη ΔΕΠ, τους φοιτητές και όλες τις κατηγορίες του ειδικού εκπαιδευτικού τεχνικού και διοικητικού προσωπικού.
  • Εκλεκτορικά Σώματα για την εκλογή, εξέλιξη ή μονιμοποίηση μελών ΔΕΠ. Τα 7μελή εκλεκτορικά σώματα των νόμων 4009/2011 και 4076/2012 διευρύνονται στη σύνθεσή τους σε 11μελή ή 15μελή ανάλογα με το μέγεθος του Τμήματος και συγκροτούνται στη βάση της συγγένειας του γνωστικού αντικειμένου των υπό κρίση μελών ΔΕΠ με εκλέκτορες από Τμήματα της ημεδαπής ή ομοταγή της αλλοδαπής
  • Ακαδημαϊκές ελευθερίες και ακαδημαϊκό άσυλο. Το ακαδημαϊκό άσυλο αναγνωρίζεται για την κατοχύρωση των ακαδημαϊκών ελευθεριών, την ελεύθερη διακίνηση των ιδεών, την προστασία του δικαιώματος στη γνώση, τη μάθηση και την εργασία, έναντι οποιουδήποτε επιχειρεί να το καταλύσει.
  • Φοιτητική ιδιότητα και διαγραφές. Για την προστασία των πλέον αδύναμων μελών εντός του φοιτητικού σώματος, των εργαζόμενων φοιτητών, η φοιτητική ιδιότητα αποκτάται με την εγγραφή τους στο Τμήμα και διατηρείται μέχρι την απονομή του τίτλου σπουδών. Απαγορεύεται ρητά η μη αμειβόμενη εργασία προπτυχιακών, μεταπτυχιακών φοιτητών και Υποψηφίων Διδακτόρων.Η Σύγκλητος είναι το αποφασιστικό όργανο για τη συγκρότηση και λειτουργία των Ειδικών Λογαριασμών Κονδυλίων Έρευνας, των Εταιρειών Διαχείρισης Περιουσίας και κάθε άλλης δραστηριότητας που αναπτύσσεται από τα Τμήματα των ΑΕΙ

ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΠΟΥ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΠΟΛΥΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΣΤΟ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΤΟΥ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

Read Full Post »

Όσον αφορά τις απολαβές των εκπαιδευτικών που θα εργαστούν στο εν λόγω πρόγραμμα σημειώνουμε ότι το ωρομίσθιο για κάποιον εκπαιδευτικό ο οποίος εντάσσεται στο κλιμάκιο ΣΤ0 (προϋπηρεσία μικρότερη από 24 μήνες/ 1092 βασικός μισθός ΣΤ0/95,83) είναι μεικτά  11,4 ευρώ και καθαρά περίπου στα 9,5 ευρώ. Δηλαδή με 8 ώρες την εβδομάδα, που είναι το ανώτατο όριο ωρών, ο εκπαιδευτικός θα λάβει 76 ευρώ την εβδομάδα. Φυσικά το ωρομίσθιο αυξάνεται αν ο εκπαιδευτικός έχει προϋπηρεσία μεγαλύτερη των 24 μηνών οπότε και διαμορφώνεται μεικτά στα 12,53 ευρώ  και καθαρά στα 10,5 περίπου. 

Όσον αφορά τα ένσημα ο αριθμός τους θα είναι όσες και οι μέρες απασχόλησης. Δηλαδή αν κάποιος ωρομίσθιος εργάζεται 4 μέρες επί 2 ώρες θα λάβει 4 ένσημα την εβδομάδα ενώ αν εργάζεται 2 μέρες επί 4 ώρες θα λάβει 2 ένσημα την εβδομάδα.

Σημειώνουμε ότι το χρονικό διάστημα εργασίας είναι μικρό οπότε στην καλύτερη των περιπτώσεων ένας εκπαιδευτικός θα εργαστεί για περίπου 40 ώρες που  σημαίνει 380 ευρώ ( με μισθολογικό κλιμάκιο ΣΤ0) και σε μόρια 0,4 του μήνα. 

http://www.news.gr

Read Full Post »

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ

ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ                             Αχαρνές,  30  Μαρτίου  2015

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ

 

  ΠΡΟΣ:   Όπως ο Πίνακας Αποδεκτών

ΣΧΟΛΗ ΑΞ/ΚΩΝ ΕΛΛΗΝ. ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ

ΤΜHΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ

Αρμόδιος : Α/Y΄ΤΖΟΥΒΑΝΑΣ Ιωάννης

Τηλ:210 2424165,167,106,FAX: 210 2463230

Λ. Θρακομακεδόνων 101

Τ.Κ. 136 79 Αχαρνές Αττικής

ΑΡΙΘ.ΠΡΩΤ :  6501/5/115β’

 

 

ΘΕΜΑ: «Προκήρυξη θέσεων για το διορισμό καθηγητών στη Σχολή Αξιωματικών Ελληνικής Αστυνομίας για το εκπαιδευτικό έτος  2015-2016».

 

 

Η  ΣΧΟΛΗ  ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ  ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ

 Ανακοινώνουμε

Τον αναγκαίο αριθμό τακτικών και αναπληρωματικών καθηγητών, που θα διορισθεί για να καλύψει τις ανάγκες διδασκαλίας στη Σχολή Αξιωματικών Ελληνικής Αστυνομίας, κατά το εκπαιδευτικό έτος 2015-2016, στα κατωτέρω αναγραφόμενα μαθήματα, κατά έτος σπουδών και στις αθλητικές ομάδες, με αποζημίωση, που καταβάλλεται για κάθε ώρα διδασκαλίας, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην ανωτέρω (στ) σχετική, ως ακολούθως: (περισσότερα…)

Read Full Post »

15-04-15 Νέα πρόσκληση υποβολής αιτήσεων και επιλογής υποψηφίων για την πρόσληψη προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, εξειδικευμένου στους τομείς του Θεάτρου – Κινηματογράφου, Κλασικού και Σύγχρονου Χορού

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

 

ypdvmth main foto 2015Για τα Καλλιτεχνικά Σχολεία Αμπελοκήπων Θεσσαλονίκης και Ηρακλείου Κρήτης, στο πλαίσιο υλοποίησης των Πράξεων «Αναβάθμιση Μουσικών και Καλλιτεχνικών Σχολείων – Ά.Π. 1, 2», του Ε.Π. «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση», για το διδακτικό έτος 2014-2015.

Σημειώνεται ότι οι ενδιαφερόμενοι υποβάλλουν αίτηση αποκλειστικά από την Πέμπτη 16 Απριλίου 2015 έως και την Παρασκευή 24Απριλίου 2015 στην αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου, είτε ταχυδρομικώς (με συστημένη επιστολή) ή με ταχυμεταφορά (Courier) στη διεύθυνση:

Υπουργείο Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων

Προς την Επιτροπή Καλλιτεχνικών Σχολείων διά της

Διεύθυνσης Διοίκησης Προσωπικού Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Τμήμα Α΄, (Διορισμών) Γρ. 1002

Ανδρέα Παπανδρέου 37, Μαρούσι, Τ.Κ. 151 80

http://www.minedu.gov.gr

Read Full Post »

grassrootreuter

για να οπλίσουμε την κριτική στην καθημερινή δράση για τον κομμουνισμό.

The Player's Blog

Learn to Play or be Played

Αδιόριστοι εκπαιδευτικοί σερφάρουν και απαιτούν

Το ιστολόγιο των αδιορίστων εκπαιδευτικών...και όχι μόνο

Ο άνεργος

...και η κόρη του φούρναρη!

ΡΑΠΙΣΜΑΤΑ

ψόφα σκουλίκι blogger

Daily Scene

Η μαργαρίτα βλέπει και παρουσιάζει...

Πρόσωπα - Ρίτσα Μασούρα

Το μόνο που θέλω να πω αστράφτει απρόσιτο .Tomas Transtromer

Μαμά... ετών 42..!

«Συμβαίνει. Απλώς συμβαίνει η αγάπη. Όπως συμβαίνει η θάλασσα». (Παντελής Μπουκάλας, "Ρήματα")

Το δεξί μας μπακ δε στρίβει

..αλλα εμείς το αγαπάμε

mantri

Όταν ένας τσοπάνης, ένας λύκος και ένα μαύρο πρόβατο συναντιούνται...

Allu Fun Marx: Αριστερά ...στη Blogoslovakia

ALLU FUN MARX : ΑΡΙΣΤΕΡΑ ...ΣΤΗ BLOGOSLOVAKIA

Νεραϊδόκοσμος.gr

...ωδή στις νεράϊδες

Greek University Reform Forum

Φορουμ Διαλογου της Κινησης για Μεταρρυθμιση στο Ελληνικο Πανεπιστημιο

ΠΑΡΑΦΩΝΙΑΔΕΣ . . .

Προτιμώ μια αλήθεια που ακούγεται σαν ψέμα από ένα ψέμα που ακούγεται αληθινό...