Feeds:
Δημοσιεύσεις
Σχόλια

Archive for Μαΐου 2013

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ – Γ΄ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΚΑΙ ∆΄ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ
ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ
Γ΄ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΚΑΙ Δ΄ ΤΑΞΗΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ
ΚΑΙ ΕΠΑΛ (ΟΜΑΔΑ Β΄)
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 17 ΜΑΪΟΥ 2013 – ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ:
ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ
ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ: ΤΡΕΙΣ (3)

ΚΕΙΜΕΝΟ

Τη ζωή στη Γη ο άνθρωπος ελάχιστα την σέβεται, η ζωή όμως σε άλλους κόσμους
διεγείρει το ενδιαφέρον και τη φαντασία του. Είναι άραγε περιέργεια, κατακτητική διάθεση ή
απλώς ένα διανοητικό παιχνίδι; Ίσως όλα μαζί, ταυτόχρονα όμως κι ένα βαθύ αίσθημα
μοναξιάς. Άλλωστε τη ζωή του εδώ ο άνθρωπος την έχει καταστήσει πιεστική και ανούσια.
Περιμένει λοιπόν ένα χέρι βοηθείας και παρηγοριάς από τους πλανήτες και τα μακρινά άστρα.
Ακόμη όμως και αν δεχθούμε με αισιοδοξία ότι η ζωή δεν ανθίζει μόνον στη Γη, αλλά ότι
αφθονεί στο Σύμπαν, ένας άλλος καθοριστικός παράγοντας ορθώνεται. Είναι ανάγκη να
συνειδητοποιηθεί –όσο και αν αντιτίθεται στις ενδόμυχες επιθυμίες μας– ότι με τη ζωή αυτή η
επικοινωνία εμφανίζεται, για το ορατό τουλάχιστον μέλλον, ανέφικτη.
Με τη ζωή λοιπόν στο Σύμπαν είναι αδύνατο να επικοινωνήσουμε, η ζωή όμως γύρω μας
ανθίζει. Η ζωή εδώ, σ’ έναν μικρό και πανέμορφο πλανήτη, ανέδειξε ύστερα από σιωπηλές
διεργασίες που διήρκεσαν δισεκατομμύρια χρόνια μια θαυμαστή ποικιλία έμβιων όντων. Οι
θάλασσες και τα δάση της Γης, τα βουνά και οι πεδιάδες της αποκαλύπτουν κάθε στιγμή τη
γοητεία που κρύβουν τα χιλιάδες όμοια ή ανόμοια δημιουργήματα της εξελίξεως. Η ανεμώνη
και το δελφίνι, ο αίλουρος αλλά και ο γυπαετός, τα ανθρώπινα όντα στις πολλαπλές φυλετικές
τους παραλλαγές, είναι δίπλα μας, συμμέτοχα του ίδιου πλανήτη καιτου μέλλοντός του.
Αποκαλύπτεται όμως επίσης σε όλη του την τραγική αντίφαση ότι ο άνθρωπος, αυτή η
περιούσια κορύφωση της εξελίξεως, έχει διπλή υπόσταση. Από τη μια είναι ικανός για μεγάλες
πράξεις, έμαθε με την επιστημονική του γνώση να κατανοεί τον κόσμο αλλά και γέννησε
αριστουργήματα στον λόγο και στην τέχνη. Από την άλλη, ο ίδιος ο άνθρωπος σφραγίζει την
ιστορική πορεία του με πολέμους και αγριότητες, θεοποιεί τα υλικά αγαθά και συντηρεί την
αδικία και τις ανισότητες. Ελάχιστα, τέλος, σέβεται τις πολλαπλές εκφράσεις της ζωής, ενώ η
φύση και οι θάλασσες του πλανήτη είναι συχνά τα θύματα των συμφερόντων του. Η
υπερφίαλη αυτή στάση του ανθρώπου έχει αλλοιώσει έτσι ένα θαυμαστό περιβάλλον, που
ωστόσο υπήρξε καιτο λίκνο της δικής του υπάρξεως.

Είναι λοιπόν καιρός να κατανοήσει ο άνθρωπος ότι η ζωή αλλού ίσως υπάρχει, αλλά η
προσδοκία να την συναντήσει δεν θα πραγματωθεί εύκολα. Η ζωή όμως στη Γη ανθίζει ακόμα
και τον περιμένει. Αν όσο είναι ακόμα καιρός τείνει το χέρι του προς τη ζωή αυτή, το φυτικό και
ζωικό της θαύμα, τον Άλλο καιτους άλλους, ίσως αισθανθεί λίγο πιο άξιος έποικος της Γης.
Έτσι είναι σοφότερο να εξαντλήσουμε τις προσπάθειες για καλύτερη επικοινωνία, εδώ
στη Γη. Το περίεργο ωστόσο είναι ότι, όσο η επικοινωνία αυτή πυκνώνει με το ηλεκτρονικό
ταχυδρομείο, το διαδίκτυο και τα κινητά τηλέφωνα, τόσο η μοναξιά μας, η ανθρώπινη,
μεγαλώνει και η αποξένωση κυριαρχεί. Φαίνεται ότι αυτό που απαιτείται είναι κάτι περισσότερο
από την τεχνολογική έκρηξη της εποχής: απαιτείται βαθύτερη παιδεία και ουσιαστικότερες
αξίες του πολιτισμού. Οι εφιάλτες, άλλωστε, από τα περιβαλλοντικά προβλήματα πληθαίνουν,
και η Γη δεν φαίνεται να αντέχει για καιρό ακόμα την αφροσύνη μας.
Σημασία επομένως δεν έχει να συναντηθούμε –αν ποτέ συναντηθούμε– στο πολύ
μακρινό μέλλον με κάποια όμοια ή ανόμοια με μας δημιουργήματα της εξελίξεως. Το σπουδαίο
ΤΕΛΟΣ 1ΗΣ ΑΠΟ 3 ΣΕΛΙ∆ΕΣΑΡΧΗ 2ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ – Γ΄ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΚΑΙ ∆΄ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ
θα ήταν να μπορούμε τότε να υπερηφανευθούμε, σε χιλιάδες ή εκατομμύρια χρόνια, ότι το
ανθρώπινο είδος έχει κατακτήσει υψηλά επίπεδα ισότητας και αξιών, και ότι οι πόλεμοι έχουν
εκλείψει και ότι η Γη, το λίκνο της ανθρώπινης ζωής, έχει επουλώσειτις πληγές στις θάλασσες,
τα δάση ή την ατμόσφαιρά της, και είναι πάλι ένας πανέμορφος πλανήτης. Διάσπαρτα
άλλωστε, εδώ ή εκεί, θα βρίσκονται πάντοτε τα επιτεύγματα των σπουδαίων πολιτισμών, που
αιώνες τώρα συνοδεύουν τη διαδρομή του ανθρώπου.

Η «εξωγήινη μοναξιά», λοιπόν, δεν φαίνεται ότι θα εγκαταλείψει εύκολα τον άνθρωπο. Η
γήινή του ωστόσο μοναξιά, που είναι επικίνδυνη και πιο ανάλγητη, είναι μεγάλη ανάγκη να
απαλυνθεί. Τότε θα αναδειχθεί η μοναδικότητα του κάθε ανθρώπου, και η αναζήτηση της
εξωγήινης ζωής θα αποκτήσει άλλο περιεχόμενο και νόημα.

Γιώργος Γραμματικάκης, Ένας Αστρολάβος του Ουρανού και της Ζωής.
Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Κρήτης, Ηράκλειο 2013. 2η
έκδοση (Διασκευή).

A1. Να γράψετε στο τετράδιό σας την περίληψη του κειμένου που σας δόθηκε
(100-120 λέξεις).
Μονάδες 25

Β1. Να αναπτύξετε σε μία παράγραφο 100 έως 120 λέξεων το περιεχόμενο του
αποσπάσματος που ακολουθεί: «…όσο η επικοινωνία […] πυκνώνει με το
ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, το διαδίκτυο και τα κινητά τηλέφωνα, τόσο η μοναξιά
μας, η ανθρώπινη, μεγαλώνει και η αποξένωση κυριαρχεί».
Μονάδες 10

Β2. α) Να βρείτε τα δομικά στοιχεία της τρίτης παραγράφου του κειμένου:
«Αποκαλύπτεται όμως…υπάρξεως».
Μονάδες 3

β) Να βρείτε μέσα στο κείμενο τέσσερα παραδείγματα μεταφορικής
χρήσης του λόγου.
Μονάδες 4

Β3. α) Να γράψετε ένα συνώνυμο για καθεμιά από τις παρακάτω λέξεις του
κειμένου:
ταυτόχρονα, γέννησε, αισθανθεί, πληθαίνουν, ανάλγητη
Μονάδες 5

β) Να γράψετε ένα αντώνυμο για καθεμιά από τις παρακάτω λέξεις του
κειμένου:
ανούσια, εμφανίζεται, ανέφικτη, πυκνώνει, υψηλά
Μονάδες 5

Β4. α) Να αιτιολογήσετε τη χρήση του ερωτηματικού («Είναι άραγε
περιέργεια, κατακτητική διάθεση ή απλώς ένα διανοητικό
παιχνίδι;») (μονάδες 3), καθώς και της διπλής παύλας («−όσο και αν
αντιτίθεται στις ενδόμυχες επιθυμίες μας−») που υπάρχουν στην
πρώτη παράγραφο του κειμένου (μονάδες 2).
Μονάδες 5

ΤΕΛΟΣ 2ΗΣ ΑΠΟ 3 ΣΕΛΙ∆ΕΣ ΑΡΧΗ 3ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ – Γ΄ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΚΑΙ ∆΄ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ

β) Να μετατρέψετε την ενεργητική σύνταξη σε παθητική στο απόσπασμα
που ακολουθεί: «Από την άλλη, ο ίδιος ο άνθρωπος σφραγίζει την
ιστορική πορεία του με πολέμους και αγριότητες, θεοποιεί τα υλικά
αγαθά και συντηρεί την αδικία και τις ανισότητες».
Μονάδες 3
Γ1. Σε άρθρο που πρόκειται να αναρτηθεί στην επίσημη ιστοσελίδα του σχολείου
σας να εκθέσετε τις απόψεις σας σχετικά με:
α) τις επιπτώσεις που έχει προκαλέσει η έλλειψη σεβασμού του ανθρώπου
προς το φυσικό περιβάλλον και
β) τους τρόπους με τους οποίους μπορεί ο άνθρωπος να αποκαταστήσει τη
σχέση του με αυτό (500-600 λέξεις).
Μονάδες 40

http://www.minedu.gov.gr

Read Full Post »

Υπηρετώ την εκπαίδευση δέκα χρόνια. Έχω αξιολογηθεί πολλάκις από τους μαθητές μου, τους συναδέλφους, τους προϊσταμένους μου, τις τοπικές κοινωνίες, όπου δούλεψα, ως τουλάχιστον επαρκής. Έζησα και δούλεψα σε παραμεθόριες περιοχές τις οποίες οι περισσότεροι πολιτικοί γνωρίζουν μόνο ως ταξιδιωτικούς προορισμούς. Έδωσα πολλάκις εξετάσεις στη ζωή μου για πτυχία, μεταπτυχιακό, ΑΣΕΠ προκειμένου να πληρώ τα κριτήρια κατάρτισης και επάρκειας που απαιτούνταν για να μπορώ να διδάξω με επιτυχία σε τάξη. Έδωσα και δίνω καθημερινά την ψυχή μου για να μεταλαμπαδεύσω στους μαθητές μου γνώσεις, ήθος, αρετή και αξιοπρέπεια. Η μεγαλύτερη ανταμοιβή μου είναι τα χαμόγελα των παιδιών σε κάθε προσπάθεια τους που στέφεται με επιτυχία. Έχω την τύχη και την τιμή να είμαι λειτουργός και όχι απλά υπάλληλος.

Από τις 12 το μεσημέρι της 15ης Μαίου έως την έκδοση νεώτερης απόφασης, σύμφωνα με ανακοίνωση που εξέδωσε το Υπουργείο Παιδείας και βάσει απόφασης που υπέγραψε ο υπουργός Παιδείας κ. Αρβανιτόπουλος, εγώ και 88.000 συνάδελφοί μου βρισκόμαστε υπό επίταξη προκειμένου να μην απεργήσουμε εν μέσω Πανελλαδικών Εξετάσεων. Το γεγονός ότι η επίταξη προηγείται ακόμα και της οριστικής απόφασης του κλάδου για απεργία, το αφήνω ασχολίαστο, καθώς υπερβαίνει κάθε δημοκρατικό και συνταγματικά κατοχυρωμένο δικαίωμα οποιουδήποτε εργαζομένου στην εργασία αλλά και στην απεργία. Η κυβέρνηση σκόπιμα κι ανήθικα επέλεξε τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή για να προωθήσει μέτρα αδιαπραγμάτευτα, με σκοπό μέσω του κοινωνικού αυτοματισμού να στρέψει γονείς, μαθητές και κοινή γνώμη εναντίον των εκπαιδευτικών.

Τα ΜΜΕ λειτουργώντας προπαγανδιστικά εναντίον των εκπαιδευτικών και επικουρικά στο έργο της τρικομματικής κυβέρνησης των δανειστών, διαστρεβλώνουν επιμελώς τα αιτήματα των εκπαιδευτικών και προβάλλουν βασική αιτία των κινητοποιήσεων την εναντίωση των εκπαιδευτικών στην προσθήκη 2 επιπλέον ωρών διδασκαλίας στο εβδομαδιαίο πρόγραμμα. Για όσους έχουν μπει μέσα σε σχολική τάξη και γνωρίζουν, οι 2 επιπλέον ώρες δε σημαίνουν επιπλέον μόχθο σε βαθμό μη ανεκτό. Σημαίνουν όμως: α) μόνιμη έξοδο, και επομένως ανεργία, για 10.000 αναπληρωτές συναδέλφους μας που δουλεύουν και στις πιο μακρινές γωνιές της Ελλάδας πολλά χρόνια τώρα, β) υποχρεωτική μετάθεση χιλιάδων μόνιμων εκπαιδευτικών (πλασματικά υπεράριθμων) μακριά από τις οικογένειες τους και τον τόπο μόνιμης εγκατάστασης τους και γ) επιπλέον μείωση κατά 10% του μισθού μας, ο οποίος έχει ήδη υποστεί σημαντικές μειώσεις στα πλαίσια της μνημονιακής πολιτικής που εφαρμόζεται.

Ο μισθός του νεοδιόριστου εκπαιδευτικού βρίσκεται αρκετά πιο χαμηλά από το μέσο όρο των μισθών σε χώρες της ευρωζώνης όπως προκύπτει από επίσημη έκθεση του ΚΕΜΕΤΕ: http://olme-attik.att.sch.gr/new/?p=4032

Το σημαντικότερο είναι ότι, αυτός ο μισθός, δεν επαρκεί για να πάει κάποιος νεοδιόριστος σε οποιοδήποτε απομακρυσμένο σημείο της Ελλάδας του ζητηθεί, να στήσει το σπιτικό του και να ζήσει όσο χρειαστεί να παραμείνει εκεί για να ασκήσει το λειτούργημά του. Δεν φτάνουν. Είναι μαθηματικά αδύνατο.

Οι εκπαιδευτικοί έχουμε κατά μέσο όρο 18,5 διδακτικές ώρες, μέσος όρος που είναι αντίστοιχος με αυτόν που ισχύει στην Ευρωπαϊκή Ένωση (στοιχεία από ΚΕΜΕΤΕ). Σύμφωνα όμως με πρόσφατη (2012) μελέτη της UNESCO: 21 ώρες διδασκαλίας = 84 ώρες δουλειάς γραφείου. Πέρα όμως από τις ώρες διδασκαλίας, που συνεπάγονται και προετοιμασία για την επόμενη μέρα, διόρθωση γραπτών κλπ, παρέχουμε και διοικητική και γραμματειακή υποστήριξη. Έτσι, ενώ το ωράριο εργασίας μας είναι υποχρεωτικά μέχρι και 30 ώρες, στην πραγματικότητα το υπερβαίνουμε συχνά κατά πολύ. Να σημειωθεί ότι στις ευρωπαϊκές χώρες τα σχολεία είναι στελεχωμένα όχι μόνο με γραμματέα αλλά και νοσοκόμο, ψυχολόγο κλπ.

Τα κροκοδείλια δάκρυα των πολιτικών και των δημοσιογράφων για το μέλλον των παιδιών με εξοργίζουν και με αγανακτούν. Το μέλλον των παιδιών αυτών να είστε σίγουροι κύριοι στη Βουλή ότι ανησυχεί πρωτίστως και ουσιαστικά εμάς τους εκπαιδευτικούς, εμάς που θέλουμε να δούμε την προσπάθεια μιας χρονιάς να στέφεται με επιτυχία και τα όνειρα των δικών μας παιδιών να γίνονται πραγματικότητα. Είναι βέβαια όνειρα που εσείς φροντίσατε να μην έχουν θεμέλια αφού η μνημονιακή πολιτική σας οδηγεί τα παιδιά μας στο 64% της ανεργίας για την οποία καμία επίταξη δεν προβλέφθηκε.

Κατηγορείτε τους εκπαιδευτικούς ότι παίζουν με τη ζωή και το μέλλον των παιδιών. Αλήθεια, ποιος σκέφτηκε πραγματικά το μέλλον τους όταν στα περισσότερα σχολεία της χώρας τα κενά λόγω απουσίας εκπαιδευτικών έμειναν ακάλυπτα ακόμα και σε πανελλαδικώς εξεταζόμενα μαθήματα;

Ποιος σκέφτηκε πραγματικά το μέλλον τους όταν τα αφήσατε να παγώνουν στις αίθουσες το χειμώνα με τη δικαιολογία ότι δεν υπάρχουν χρήματα για πετρέλαιο;

Ποιος σκέφτηκε πραγματικά το μέλλον τους όταν καθημερινά ακούγατε κρούσματα παιδιών που λιποθυμούσαν σε πολλά σχολεία λόγω υποσιτισμού και παρόλα αυτά τα χρήματα που προβλέπονταν από το ΕΣΠΑ ποτέ δεν έγιναν φαγητό γι’ αυτά;

Ποιος σκέφτηκε πραγματικά το μέλλον τους όταν αντί για βιβλία της δημόσιας δωρεάν εκπαίδευσης τους μοιράζατε φωτοτυπίες;

Ποιος σκέφτηκε πραγματικά το μέλλον τους όταν κλείνατε σχολικές μονάδες λόγω συγχωνεύσεων και αναγκάζατε χιλιάδες μαθητές να κάνουν ακόμα και ταξίδι καθημερινά προκειμένου να φτάσουν στο σχολείο τους;

Ποιος σκέφτηκε πραγματικά το μέλλον τους όταν τα στοιβάζετε σε τάξεις των 30 ακόμα και 32 μαθητών (1,5 τ.μ. σε κάθε μαθητή όταν οι προδιαγραφές ασφαλείας είναι τα 2 τ.μ.) προκειμένου να συγχωνεύσετε σχολικές μονάδες;

Οι εκπαιδευτικοί ωστόσο παρά τις προαναφερθείσες αντιξοότητες συνεχίσαμε να εξασκούμε το λειτούργημά μας γιατί εμείς όντως σκεφτόμαστε πραγματικά το μέλλον αλλά και το παρόν των παιδιών μας.

Η εκστρατεία κατασυκοφάντησης των εκπαιδευτικών από την πολιτική ηγεσία και τα ΜΜΕ είναι ο εύκολος τρόπος. Εμείς επιλέγουμε το δύσκολο: αυτόν του αγώνα ενάντια στην προσωπική μας εξαθλίωση αλλά και στην εξαθλίωση της δημόσιας παιδείας η οποία εκτός από δωρεάν επιβάλλεται να είναι και ποιοτική.

Η επίταξη όλων των εκπαιδευτικών στην ιδέα και μόνο ενδεχόμενης απεργίας μόνο μία λέξη μπορεί να φέρει στο νου μου: Ντροπή, αλλά η έννοια της ντροπής προϋποθέτει την ύπαρξη Αρχών και Συνείδησης που ως φαίνεται δεν διαθέτουν.

Άλλωστε, τα παιδιά τους θα σπουδάσουν σε ιδιωτικά σχολεία ή στο εξωτερικό, και το μέλλον τους θα είναι εξασφαλισμένο, χωρίς αντικειμενικότητα ή αξιολόγηση. Απλά επειδή είναι παιδιά του πολιτικού μπαμπά τους. Τζάμπα μάγκες, τζάμπα κριτές όλων πλην του εαυτού τους.

Πριν ρωτήσετε λοιπόν τη γνώμη των πολιτικών που στηρίζουν την επίταξη και θα ψηφίσουν το όποιο νομοσχέδιο φέρει η τρόικα, ρωτήστε τους: πόσοι από εσάς έχουν παιδιά που φοιτούν σε δημόσιο σχολείο;

Με εκτίμηση,

Β.Κ.

Μία ακόμη επιστρατευμένη εκπαιδευτικός

radiobubble.gr

Read Full Post »

Αναλυτικά η επιστολή του:

«Λέγομαι Κωνσταντίνος Μανίκας και είμαι μαθητής της πρώτης Λυκείου στο 10 Λύκειο Δραπετσώνας. Αποφάσισα να γράψω αυτό το κείμενο, θέλοντας να εκφράσω τον αποτροπιασμό και την αγανάκτησή μου για το θράσος και την υποκρισία και αυτών που μας κυβερνούν καθώς και όλων αυτών των δημοσιογράφων και ΜΜΕ που τους βοηθάνε για να επιβάλλουν τα άνομα και ανήθικα σχέδια τους σε βάρος των μαθητών και της νέας γενιάς.

Αφορμή είναι η απεργία των καθηγητών μου, μέσα στην εξεταστική περίοδο και τα κροκοδείλια δάκρυα πολιτικών και δημοσιογράφων για το μέλλον μου, που κινδυνεύει απ’ αυτήν.

Τι λέτε;;;;;

Τι μέλλον έχω, – εξαιτίας σας – κι από ποιους πραγματικά κινδυνεύει;

Ας δούμε πρώτα, ποιος διαμόρφωσε το μέλλον και την ζωή όλων, από παλιά.

– Ποιος έφτιαξε το μέλλον του παππού μου και το έντυσε με τα αποφόρια της ΟΥΝΤΡΑ, στέλνοντας τον μετανάστη στη Γερμανία;

– Ποιος κακοδιαχειρίστηκε και κατάκλεψε αυτόν τον τόπο;

– Ποιος ανάγκασε την μητέρα μου να δουλεύει απ το πρωί ως το βράδυ για 530 ευρώ, που αφού πληρώσει λογαριασμούς και φαγητό, δεν περισσεύουν -όχι για να μου πάρει παπούτσια- αλλά ούτε ένα βιβλίο που θέλω απ τον πάγκο του παζαριού;;;;;

– Ποιος μείωσε στο μισό τον μισθό του πατέρα μου;

– Ποιος τον συκοφάντησε, τον απείλησε με επιστράτευση, απόλυση – αυτόν και όλους τους συναδέλφους του στις μεταφορές – όταν κατέβηκαν σε απεργίες μόνο και μόνο γιατί ήθελαν να ζήσουν με αξιοπρέπεια;

– Ποιος θέλει να κλείσει την σχολή που διάλεξε ο αδερφός μου για να πραγματοποιήσει τα όνειρα του, στο Πανεπιστήμιο;

– Ποιος μου έδωσε φωτοτυπίες αντί για βιβλία;

– Ποιος με άφησε να παγώνω χωρίς θέρμανση στην τάξη μου;

– Ποιος φταίει που μαθητές λιποθυμάνε απ την πείνα;

– Ποιος άφησε τόσους άνεργους;

– Ποιος οδήγησε 4.000 ανθρώπους στην αυτοκτονία;

– Ποιος άφησε τους παππούδες μας χωρίς περίθαλψη και φάρμακα;

Οι καθηγητές μου ή ΕΣΕΙΣ τα κάνατε όλα αυτά;;;;

Λέτε επίσης ότι οι καθηγητές μου, με την απεργία, θα καταστρέψουν τα όνειρα μου.

Ποιος σας είπε ότι όνειρο μου είναι να είμαι ένας ακόμα άνεργος στο 67% των νέων ανέργων;

Ποιος σας είπε ότι όνειρο μου είναι να δουλεύω ανασφάλιστος και χωρίς ωράρια για 350 ευρώ το μήνα – όπως ψηφίσατε στην τελευταία σας τροπολογία;

Ποιος σας είπε ότι όνειρο μου είναι να γίνω οικονομικός μετανάστης;

Ποιος σας είπε ότι όνειρό μου είναι να γίνω delivery boy;

Δυο λόγια θέλω να πω και στους δασκάλους μου, σ’ όλη τη χώρα.

Δάσκαλοι μου, έχετε υποχρέωση απέναντι σ’ όλους τους μαθητές ΝΑ ΜΗΝ ΚΑΝΕΤΕ ΟΥΤΕ ΒΗΜΑ ΠΙΣΩ.

Αν υποχωρήσετε στον δίκαιο αγώνα σας τότε πραγματικά θα έχετε παίξει με το μέλλον μου και θα το έχετε υποθηκεύσει.

Όποια υποχώρηση και να κάνετε, όποια νίκη της κυβέρνησης, θα μου στερήσει το δικαίωμα να χαμογελάω, να ονειρεύομαι, να ελπίζω, να αγωνίζομαι για καλύτερη ζωή για μια ανθρώπινη κοινωνία.

Στους γονείς, τους συμμαθητές μου και σ’ όλη την κοινωνία έχω να πω τα εξής:

Θέλετε αυτοί που μας διδάσκουν να ζουν μες στην εξαθλίωση;

Θέλετε να μας στοιβάξουν σαν εμπορεύματα στις αίθουσες;

Θέλετε να κλείσουν τα σχολεία και να χτίσουν φυλακές;

Θα αφήσετε τους δασκάλους μας μόνους τους σε αυτόν τον αγώνα ;

Έτσι θα μας μάθετε να φωνάζουμε αλληλεγγύη ;

Θέλετε ο δάσκαλος να είναι παράδειγμα σε μας, αυτοσεβασμού, αξιοπρέπειας μαχητικότητας η παράδειγμα υποδούλωσης;;;

Θέλετε τελικά να ζήσουμε σαν δούλοι;

πό αύριο κιόλας, καταλήψεις σε όλα τα σχολεία από μαθητές και γονείς για να στηρίξουμε τους δασκάλους μας μ’ ένα τραγούδι, ένα σύνθημα: «εμπρός να τσακίσουμε τυράννους φασίστες».

Όλοι μαζί για να αγωνιστούμε για δημόσια δωρεάν και ποιοτική παιδεία .

Όλοι μαζί για να ανατρέψουμε αυτούς που κλέβουν το γέλιο μας, το γέλιο των παιδιών σας.

news247.gr

Read Full Post »

grassrootreuter

για να οπλίσουμε την κριτική στην καθημερινή δράση για τον κομμουνισμό.

The Player's Blog

Learn to Play or be Played

Αδιόριστοι εκπαιδευτικοί σερφάρουν και απαιτούν

Το ιστολόγιο των αδιορίστων εκπαιδευτικών...και όχι μόνο

Ο άνεργος

...και η κόρη του φούρναρη!

ΡΑΠΙΣΜΑΤΑ

ψόφα σκουλίκι blogger

Daily Scene

Η μαργαρίτα βλέπει και παρουσιάζει...

Πρόσωπα - Ρίτσα Μασούρα

Το μόνο που θέλω να πω αστράφτει απρόσιτο .Tomas Transtromer

Μαμά... ετών 42..!

«Συμβαίνει. Απλώς συμβαίνει η αγάπη. Όπως συμβαίνει η θάλασσα». (Παντελής Μπουκάλας, "Ρήματα")

Το δεξί μας μπακ δε στρίβει

..αλλα εμείς το αγαπάμε

mantri

Όταν ένας τσοπάνης, ένας λύκος και ένα μαύρο πρόβατο συναντιούνται...

Allu Fun Marx: Αριστερά ...στη Blogoslovakia

ALLU FUN MARX : ΑΡΙΣΤΕΡΑ ...ΣΤΗ BLOGOSLOVAKIA

Νεραϊδόκοσμος.gr

...ωδή στις νεράϊδες

Greek University Reform Forum

Φορουμ Διαλογου της Κινησης για Μεταρρυθμιση στο Ελληνικο Πανεπιστημιο

ΠΑΡΑΦΩΝΙΑΔΕΣ . . .

Προτιμώ μια αλήθεια που ακούγεται σαν ψέμα από ένα ψέμα που ακούγεται αληθινό...