Feeds:
Δημοσιεύσεις
Σχόλια

Archive for 12 Μαΐου 2009

Αθήνα, 11 Μαΐου 2009
ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΟΡΙΣΤΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ
ΤΕΣΤ ΓΕΝΙΚΩΝ ΓΝΩΣΕΩΝ & ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ
(Αριθμοί ΦΕΚ και ονόματα υποψηφίων)

Δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως ο οριστικός πίνακας βαθμολογίας της ειδικής γραπτής δοκιμασίας (τεστ γενικών γνώσεων & δεξιοτήτων) του ΑΣΕΠ. Για πρακτικούς λόγους η δημοσίευση έγινε τμηματικά σε 19 διαφορετικά ΦΕΚ, οι αριθμοί των οποίων καθώς και τα ονόματα που περιλαμβάνονται στο κάθε ένα από αυτά παρατίθενται στον πίνακα που ακολουθεί.

1t07_feks_el_GR

Το κριτήριο της ειδικής γραπτής δοκιμασίας θα προσμετράται στις προκηρύξεις που θα εκδίδονται ή θα εγκρίνονται εφεξής από το ΑΣΕΠ βάσει του άρθρου 18 του Ν. 2190/1994, θα αναφέρεται δε ρητά και στο κείμενο των ανωτέρω προκηρύξεων.

Επισημαίνεται πως προκειμένου να προσμετράται η μοριοδότηση του κριτήριου της ειδικής γραπτής δοκιμασίας στη συνολική βαθμολογία των υποψηφίων θα πρέπει ο κάθε υποψήφιος να αναγράφει την επίδοσή του στο σχετικό σημείο της αίτησης και να επισυνάπτει σε αυτήν ως αποδεικτικό επικυρωμένο φωτοαντίγραφο της πρώτης σελίδας του σχετικού ΦΕΚ καθώς και της σελίδας στην οποία αναγράφεται το ονοματεπώνυμο και η βαθμολογία του.

http://www.asep.gr

Read Full Post »

Σε τεντωμένο σχοινί βαδίζει η νέα Κεντρική Επιτροπή Εξετάσεων, καθώς η επιλογή των φετινών θεμάτων των Πανελλαδικών Εξετάσεων θα πρέπει να ισορροπήσει ανάμεσα στα δεδομένα που δημιούργησαν οι περσινές επιδόσεις των υποψηφίων και στις φετινές αλλαγές που αφορούν τη σχέση υποψηφίων- εισακτέων, την ανακατανομή των θέσεων σε πολλά τμήματα ΤΕΙ και τη νέα ρύθμιση για βαθμολόγηση του μαθήματος της Γλώσσας.

Το ΥΠΕΠΘ στo πλαίσιo των οργανωτικών μέτρων που έλαβε πέρσι για την αποφυγή παρατράγουδων παίρνει φέτος νέα μέτρα, τα οποία σχετίζονται με το σημαντικό θέμα των όρων της βαθμολογίας των γραπτών των υποψηφίων.

Για πρώτη φορά φέτος δίνεται η δυνατότητα στα μέλη κάθε Βαθμολογικού Κέντρου να παρεμβαίνουν όταν κριθεί αναγκαίο, ώστε να επιτυγχάνεται η μέγιστη δυνατή σύγκλιση στην αξιολόγηση των βαθμολογητών. Παράλληλα, στη διαδικασία της βαθμολόγησης ο πρώτος βαθμολογητής δεν θα υπογραμμίζει πια όπως έκανε μέχρι πέρσι, ελλείψεις, σφάλματα, αδυναμίες ή ατέλειες πάνω στο γραπτό, αλλά απλά θα αναγράφει με κόκκινο στιλό τον βαθμό στον ειδικό χώρο κάθε γραπτού, θα υπογράφει στην ειδική θέση του γραπτού και μετά την ολοκλήρωση της διόρθωσης θα επιστρέφει τα γραπτά στην επιτροπή του βαθμολογικού κέντρου. Ο δεύτερος βαθμολογητής θα σημειώνει με πράσινο στιλό ελλείψεις, σφάλματα, αδυναμίες ή ατέλειες πάνω στο γραπτό και θα αναγράφει τον βαθμό στον ειδικό χώρο σε κάθε γραπτό. Ο βαθμός θα είναι στην κλίμακα 0- 100.

Η αναβαθμολόγηση
Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας της δεύτερης βαθμολόγησης και αφού θα ελέγχεται η αναγραφή του βαθμού του δεύτερου βαθμολογητή σε κάθε γραπτό, θα αποσφραγίζεται από τη γραμματεία ο βαθμός του α΄ βαθμολογητή και θα ελέγχεται αν έχει διαφορά από τον δεύτερο βαθμολογητή μεγαλύτερη των 12 μονάδων. Εάν η διαφορά είναι μεγαλύτερη από 12 μονάδες στην κλίμακα 0- 100, τότε το συγκεκριμένο γραπτό, αφού επικαλυφθούν οι βαθμολογίες του πρώτου και του δεύτερου βαθμολογητή με αδιαφανή αυτοκόλλητα, θα παραδίδεται από τη γραμματεία στον αναβαθμολογητή, ο οποίος, σημειωτέον, δεν θα είναι από αυτούς που αξιολόγησαν το συγκεκριμένο γραπτό για πρώτη ή δεύτερη βαθμολόγηση.

Αλλαγές έχουμε και στη βαθμολόγηση της Νεοελληνικής Γλώσσας, της οποίας η εξέταση αφορά το σύνολο των υποψηφίων. Από φέτος στο μάθημα αυτό το πρώτο θέμα βαθμολογείται με 25 μονάδες, το δεύτερο θέμα με 35 μονάδες, οι οποίες κατανέμονται σε επιμέρους ερωτήσεις, ενώ το τρίτο θέμα βαθμολογείται με 40 μονάδες.
ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ
Θα υπάρχει παρέμβαση όταν κριθεί αναγκαίο, ώστε να επιτυγχάνεται η μέγιστη δυνατή σύγκλιση στην αξιολόγηση των βαθμολογητών

Το δίλημμα της Κεντρικής Επιτροπής Εξετάσεων

Η ΝΕΑ επιτροπή έχει να αντιμετωπίσει σημαντικά προβλήματα που αφορούν όχι μόνο την επιλογή των θεμάτων των Πανελλαδικών Εξετάσεων αλλά και στον βαθμό ευκολίας/ δυσκολίας τους, καθώς, ιδιαίτερα φέτος, υπάρχουν δεδομένα που επηρεάζουν όλο το σύστημα της πρόσβασης των υποψηφίων στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση.

Η περσινή χρονιά ήταν η χρονιά με τις καλύτερες επιδόσεις στην πορεία των Πανελλαδικών Εξετάσεων από το 2001 και μετά. Στη βαθμολογική κλίμακα του άριστα (18-20) βρέθηκαν 8.915 υποψήφιοι (ποσοστό σχεδόν 10%)

γεγονός που δημιούργησε αφενός αδιαχώρητο στην είσοδο των υψηλόβαθμων σχολών και αφετέρου απογείωσε τις βάσεις των τμημάτων κυρίως Αθήνας, Θεσσαλονίκης. Την ίδια στιγμή, ωστόσο, η συντριπτική πλειονότητα των περιφερειακών τμημάτων ΑΕΙ- ΤΕΙ έριξαν τις βάσεις τους και πάνω από 85 τμήματα ΑΕΙ- ΤΕΙ έμειναν με βάση… κάτω από τη βάση. Αφετέρου, οι κενές θέσεις έσπασαν ρεκόρ καθώς ξεπέρασαν τις 18.000.

Η στόχευση του ΥΠΕΠΘ είναι φέτος να επιτύχει η Κεντρική Επιτροπή Εξετάσεων και οι θεματοθέτες τέτοιο βαθμό δυσκολίας/ευκολίας των θεμάτων, ώστε να έχουμε μεγαλύτερα ποσοστά υποψηφίων από πέρσι στις βαθμολογικές κλίμακες 10- 15 (με μείωση των βαθμολογιών κάτω από τη βάση) και από την άλλη να μην αυξηθεί, σε σχέση με πέρσι, ο αριθμός των υποψηφίων που θα πάρουν πάνω από 17.500 μόρια. Αυτό θα έχει ως αποτέλεσμα να διαμορφωθούν χωρίς σημαντικές αποκλίσεις οι βάσεις εισαγωγής των περιζήτητων κεντρικών τμημάτων και αφετέρου να περιοριστούν οι χιλιάδες κενές θέσεις εισακτέων στα περιφερειακά τμήματα.

Στην περίπτωση που αυτό δεν επιτευχθεί, τότε με βάση τα φετινά δεδομένα: αν δοθούν στους υποψηφίους σαφώς δυσκολότερα θέματα από τα περσινά, τότε θα έχουμε μεγάλη πτώση των βάσεων σε δεκάδες τμήματα αυξημένης ζήτησης της Αθήνας, του Πειραιά και της Θεσσαλονίκης από τη μια, αλλά και αύξηση του αριθμού των κενών θέσεων ιδιαίτερα στα ΤΕΙ της περιφέρειας από την άλλη.

Από την άλλη, αν τα θέματα είναι σαφώς ευκολότερα από τα περσινά, τότε για τους ακριβώς αντίθετους λόγους θα βρεθούμε σε δυσθεώρητα ύψη των βάσεων των περιζήτητων και ήδη υψηλόβαθμων πανεπιστημιακών τμημάτων του Λεκανοπεδίου και της Θεσσαλονίκης με άμεση συνέπεια την ύπαρξη χιλιάδων αριστούχων, που δεν θα πετυχαίνουν όμως στη σχολή πρώτης προτίμησής τους.

Μίνι Πανελλαδικές Εξετάσεις με στόχο την αντικειμενική αξιολόγηση των μαθητών

ΜΙΝΙ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ Εξετάσεις σε επίπεδο περιφέρειας μελετά τώρα η επιτροπή Μπαμπινιώτη για το νέο Λύκειο. Παράλληλα, στην ατζέντα της επιτροπής μπήκε χθες και η μείωση της ύλης στο Λύκειο προκειμένου να απομείνει χρόνος για μαθήματα επιλογής και άλλες δραστηριότητες.

Συγκεκριμένα, το Συμβούλιο Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΣΠΔΕ) με επικεφαλής τον καθηγητή κ. Γ. Μπαμπινιώτη, στο οποίο έχει ανατεθεί η μελέτη της πρότασης για το νέο εξεταστικό σύστημα και την αναμόρφωση του Λυκείου, συνεδρίασε για μία ακόμη φορά χθες. Στο πλαίσιο των συζητήσεων με στόχο την αντικειμενική αξιολόγηση της επίδοσης των μαθητών στο νέο Λύκειο, μελετάται πρόταση για κατάργηση των Πανελλαδικών Εξετάσεων με τη μορφή που έχουν σήμερα και αντικατάστασή τους απο ένα σύστημα «περιφερειακών τεστ» (σε διαφορετικά χρονικά διαστήματα ανά περιφέρεια) σε όλες τις τάξεις του Λυκείου.

Με τον τρόπο αυτόν ο κ. Μπαμπινιώτης και άλλα μέλη της επιτροπής του θεωρούν ότι οι εξετάσεις θα πάψουν να είναι «εθνικό ζήτημα» για τη χώρα και θα πάρουν τη σωστή τους διάσταση, καθώς οι υποψήφιοι θα εξετάζονται σε περιφερειακό επίπεδο και περισσότερες φορές τον χρόνο (θα μπορούν να συμμετάσχουν όσες θέλουν) προκειμένου να βελτιώνουν συνεχώς τις βαθμολογίες τους. Για την εισαγωγή στα Ανώτατα Ιδρύματα θα προσμετράται η βαθμολογία όλων των τάξεων του Λυκείου και θα εφαρμόζεται ένας υπολογισμός που θα μειώνει τις διαφορές ανάμεσα στην σχολικές επιδόσεις του μαθητή και σε αυτές που πετυχαίνει με τις εξετάσεις.

Θα καταργηθούν
Η προοπτική των «μίνι» Πανελλαδικών συζητείται ιδίως για τη Γ΄ Λυκείου καθώς οι σημερινές Πανελλήνιες Εξετάσεις με τη μορφή που τώρα έχουν θα καταργηθούν, αλλά και για τις προηγούμενες τάξεις. Εξάλλου και το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο έχει εισηγηθεί αντικατάσταση των προαγωγικών εξετάσεων με αξιολογικά τεστ που θα μπορούν να γίνονται σε εθνικό, περιφερειακό, νομαρχιακό ή σε επίπεδο σχολικής μονάδας.

Παράλληλα, οι συζητήσεις στο ΣΠΔΕ επικεντρώνονται και στην αναγκαιότητα μείωσης της σχολικής ύλης ώστε στο νέο Λύκειο να υπάρχουν περισσότερα μαθήματα επιλογής και να απομένει και χρόνος για να καθιερωθούν ζώνες πολιτισμού και άλλων δραστηριοτήτων που θα ανακουφίσουν τους μαθητές από τον σημερινό υπερβολικό όγκο εργασίας τους.

http://www.tanea.gr

Read Full Post »

Την Πέμπτη 14 Μάη, οι ωρομίσθιοι εκπαιδευτικοί παίρνουμε μέρος στην απεργιακή κινητοποίηση, για πρώτη φορά μαζικά, στα πλαίσια της απεργίας της αδεδύ

Λέμε ΟΧΙ στον «εκβιασμό των απωλεσθέντων μορίων».. κατεβαίνουμε στο δρόμο

ΔΙΕΚΔΙΚΟΥΜΕ..

Επεκτείνουμε τον αγώνα μας σε πανελλαδικό επίπεδο. Ένας αγώνας που ξεκίνησε από τις ανοιχτές συνελεύσεις σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη και γιγαντώνεται μέρα με τη μέρα.

Αγώνας για κατάργηση της ωρομισθίας, αγώνας για καλύτερη εκπαίδευση, αγώνας για αξιοπρέπεια.

Ενάντια στις ελαστικές σχέσεις εργασίας, τον εργασιακό μεσαίωνα που έχει εγκαθιδρυθεί στη δημόσια εκπαίδευση

– Αθήνα: 10πμ στην πλατεία Κλαυθμώνος,

– Θεσσαλονίκη: 10πμ στο άγαλμα βενιζέλου, πλατεία αριστοτέλους

(τυπώστε το ενημερωτικό αφισάκι και αναρτήστε το στα σχολεία: )

ΥΠΟΓΡΑΦΟΥΜΕ ΤΟ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΟ ΨΗΦΙΣΜΑ:
ηλεκτρονικά: http://www.gopetition.com/online/27331.html
και με το έντυπο υπογραφών, σύμφωνα με τις οδηγίες

http://oromisthioi.blogspot.com/

Read Full Post »

grassrootreuter

για να οπλίσουμε την κριτική στην καθημερινή δράση για τον κομμουνισμό.

The Player's Blog

Learn to Play or be Played

Αδιόριστοι εκπαιδευτικοί σερφάρουν και απαιτούν

Το ιστολόγιο των αδιορίστων εκπαιδευτικών...και όχι μόνο

Ο άνεργος

...και η κόρη του φούρναρη!

ΡΑΠΙΣΜΑΤΑ

ψόφα σκουλίκι blogger

Daily Scene

Η μαργαρίτα βλέπει και παρουσιάζει...

Πρόσωπα - Ρίτσα Μασούρα

Το μόνο που θέλω να πω αστράφτει απρόσιτο .Tomas Transtromer

Μαμά... ετών 42..!

«Συμβαίνει. Απλώς συμβαίνει η αγάπη. Όπως συμβαίνει η θάλασσα». (Παντελής Μπουκάλας, "Ρήματα")

Το δεξί μας μπακ δε στρίβει

..αλλα εμείς το αγαπάμε

mantri

Όταν ένας τσοπάνης, ένας λύκος και ένα μαύρο πρόβατο συναντιούνται...

Allu Fun Marx: Αριστερά ...στη Blogoslovakia

ALLU FUN MARX : ΑΡΙΣΤΕΡΑ ...ΣΤΗ BLOGOSLOVAKIA

Νεραϊδόκοσμος.gr

...ωδή στις νεράϊδες

Greek University Reform Forum

Φορουμ Διαλογου της Κινησης για Μεταρρυθμιση στο Ελληνικο Πανεπιστημιο

ΠΑΡΑΦΩΝΙΑΔΕΣ . . .

Προτιμώ μια αλήθεια που ακούγεται σαν ψέμα από ένα ψέμα που ακούγεται αληθινό...