Feeds:
Δημοσιεύσεις
Σχόλια

Archive for 13 Μαρτίου 2009

1. Σύμφωνα με τη σύμβαση μας η αμοιβή μας αντιστοιχεί στις διδακτικές ώρες και μόνο και δεν προβλέπει καμία άλλη υποχρέωση για επιπλέον εργασία όπως εφημερία, σίτιση των παιδιών, οργάνωση εκδηλώσεων (κατά τη διάρκεια ή στο τέλος της χρονιάς), παρελάσεις, παραμονή στο σχολείο κλπ. Συγκεκριμένα αναφέρεται σε απόφαση του ΥΠΕΠΘ (Δ2/12616/26.6.96) : «Οι εκπαιδευτικοί περιορίζονται στις ώρες διδασκαλίας ή διεξαγωγής πρακτικών ασκήσεων τις οποίες ώρες καλούνται να καλύψουν… Έτσι, αν ορισμένες μέρες του μήνα, διαρκούσης της σύμβασης, ωρομίσθιος εκπαιδευτικός απασχοληθεί σε άλλα καθήκοντα από εκείνα για τα οποία προσλήφθηκε, (παρ΄ ότι αυτό απαγορεύεται από την κείμενη νομοθεσία) δικαιούται αμοιβής …Θα πρέπει να τα γνωστοποιήσετε στις υπηρεσίες που εποπτεύετε με εγκύκλιο, δίνοντας σαφείς οδηγίες για την κύρια και αποτελεσματική απασχόληση των εκπαιδευτικών αυτών, στην ανάθεση διδασκαλίας και μόνο που τους ανατέθηκε κατά την πρόσληψη τους.» Από τα παραπάνω καθίσταται σαφές ότι η φετινή εγκύκλιος για τη λειτουργία των ολοήμερων που συμπεριλαμβάνει τους ωρομίσθιους στην εφημερία αντίκειται στα παραπάνω και δεν μπορεί να έχει ισχύ.
Καλούμε τους συναδέλφους ωρομίσθιους να αρνούνται να εκτελέσουν εργασίες όπως οι παραπάνω ή άλλες στις οποίοι δεν είναι υποχρεωμένοι γιατί από τη μία δημιουργείται ένα καθεστώς που επεκτείνεται μετατρέποντάς το στην πράξη σε υποχρεωτικό για όλους χωρίς αμοιβή και από την άλλη καλύπτοντας αυτές τις ανάγκες δεν πιέζεται το ΥΠΕΠΘ στο να αλλάξει το εργασιακό μας καθεστώς με μόνιμες θέσεις αφού τα πετυχαίνει «όλα» με ελάχιστο κόστος.

2. OI ωρομίσθιοι έχουν δικαίωμα να συμμετέχουν ισότιμα στις συνεδριάσεις του συλλόγου διδασκόντων του σχολείου είτε αυτές αφορούν το ολοήμερο είτε οποιοδήποτε άλλο θέμα της λειτουργίας του σχολείου.
3. Η ενημέρωση των γονέων μπορεί να γίνεται από τους συναδέλφους ωρομίσθιους είτε στα διαλείμματα είτε αμέσως μετά το σχολείο και δεν υπάρχει υποχρέωσή τους να έρχονται στις μέρες ενημέρωσης του σχολείου και να παραμένουν στο σχολείο περισσότερες ώρες.

4. Οι ωρομίσθιοι έχουν δικαίωμα να ζητήσουν από το Σύλλογο Διδασκόντων να αποφασίσει η ώρα του φαγητού-ξεκούρασης χαλάρωσης να μετατίθεται για τις τάξεις Α΄ και Β΄ στις 13:20-14:00, και άρα στις 14:00 – 14:40 στις τάξεις Α’ και Β’ να κάνουν μάθημα.

5. Συχνά επιχειρείται να εφαρμοστούν στους συναδέλφους ωρομίσθιους , που δεν έχουν εμπειρία από την εκπαίδευση, διάφορες διαδικασίες ελέγχου, που οι άλλοι εκπαιδευτικοί και το εκπαιδευτικό κίνημα έχουν καταργήσει εδώ και χρόνια. Έτσι ζητούνται ετήσιος ή μηνιαίος προγραμματισμός ή σχέδιο μαθήματος από τους Διευθυντές ή τους Σχολικούς συμβούλους. Επίσης ζητούνται σ΄ ορισμένες περιπτώσεις να υπογράφουν παρουσιολόγιο.

Καλούμε τους συναδέλφους ωρομίσθιους να μην εφαρμόζουν τέτοιες διαδικασίες ελέγχου που δεν έχουν κανένα ουσιαστικό λόγο στο περιεχόμενο της δουλειάς τους και όχι μόνο δεν τους βοηθούν στη δουλειά τους αλλά επιδιώκουν να τους συνηθίσουν σε κάθε είδους έλεγχο και να εισάγουν λογικές αξιολόγησης που έχουν απορριφθεί από το εκπαιδευτικό κίνημα.

6. ΑΔΕΙΕΣ

· Οι ωρομίσθιοι δικαιούνται 15 μέρες αναρρωτική άδεια με αποδοχές (μέρος αποδοχών από τον εργοδότη και μέρος από το ΙΚΑ, με κάποια απώλεια για τις τρεις πρώτες μέρες), με προϋπόθεση ότι απασχολήθηκε τουλάχιστον δέκα μέρες από την πρόσληψή τους(άρθρα 657 και 658 του Α.Κ.)

· Οι ωρομίσθιοι δικαιούνται άδεια κύησης και λοχείας 17 εβδομάδων, όπως και οι αναπληρωτές σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρο 11 του Ν. 2874/2000 (ΦΕΚ. 286/29-12-2000 τεύχος Α)

7. ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ

· Οι ωρομίσθιοι μπορούν να συμμετέχουν στις απεργιακές κινητοποιήσεις των πρωτοβάθμιων, δευτεροβάθμιων και τριτοβάθμιων συνδικαλιστικά όργανα, (ΣΥΛΛΟΓΩΝ-ΕΛΜΕ, ΔΟΕ-ΟΛΜΕ, ΑΔΕΔΥ) καθώς καλύπτονται από το ν. 1264, ακόμα και αν δεν είναι μέλη των συλλόγων.

· Οι ωρομίσθιοι έχουν συνδικαλιστικά δικαιώματα και εγγράφονται στους συλλόγους όπως γίνεται ήδη και συμμετέχουν ισότιμα με πλήρη δικαιώματα, όπως το δικαίωμα του εκλέγειν και του εκλέγεσθαι.

Συντονιστικό Ωρομισθίων

http://www.esos.gr

Read Full Post »

Μισό μισό θα μετράνε για την εισαγωγή στο Πανεπιστήμιο τα περιφερειακά τεστ στο Λύκειο και οι εξετάσεις μετά το Λύκειο. Η σχολική βαθμολογία θα αντιστοιχεί «περίπου στο μισό της βαρύτητας για να μπει κάποιος στο Πανεπιστήμιο», όπως δήλωσε χθες στον City 99,5 ο καθηγητής Μπαμπινιώτης. Συνεπώς, για να είναι αντικειμενική η βαθμολογία «και να μην κρεμόμαστε από τον καθηγητή» θα πραγματοποιούνται και στις τρεις τάξεις περιφερειακά τεστ με «έξυπνες» ερωτήσεις πολλαπλών επιλογών. Και αυτό αν και ιδανικό σύστημα θεωρεί την εισαγωγή στα ΑΕΙ με μόνο κριτήριο τη σχολική βαθμολογία.

Ως τότε, όμως, η σχολική επίδοση θα είναι το ένα κριτήριο για την πρόσβαση. Το άλλο θα είναι η επίδοση στις εξετάσεις που, σύμφωνα με την πρόταση Μπαμπινιώτη, θα διενεργούνται μετά την αποφοίτηση από το Λύκειο, ανά τακτά χρονικά διαστήματα (έως και 4 φορές το χρόνο).

Ο επικεφαλής του διαλόγου 24 ώρες μετά την πρεμιέρα του Ζαππείου εμφανίστηκε στον City 99,5 απολύτως αποφασισμένος να επιμείνει στο συνυπολογισμό της σχολικής βαθμολογίας για την εισαγωγή. Θωράκισε την πρότασή του από τα πυρά για «αναξιόπιστο Λύκειο», «χαριστική βαθμολόγηση», «κινδύνους συναλλαγής μαθητών – καθηγητών» αντιτείνοντας «αντικειμενικές εξετάσεις» που θα διεξάγει κάθε περιφέρεια για τους μαθητές των τριών τάξεων του Λυκείου.

«Η επίδοση του μαθητή τρία χρόνια στο Λύκειο δεν μετράει σε τίποτα, γι’ αυτό και ο μαθητής δεν μετράει το σχολείο του. Πρέπει να τα φέρουμε σε ένα λογαριασμό, να έχει μια σημασία η φοίτησή του και μια βαρύτητα. Για την είσοδό του στο Πανεπιστήμιο να παίζει ένα ρόλο η επίδοση και στις τρεις τάξεις του Λυκείου», τόνισε μιλώντας στην εκπομπή «Αποφασισμένοι» (Γ. Προβής, Μ. Κοττάκης). Ο ίδιος εξέφρασε την εμπιστοσύνη του στον καθηγητή («εγώ», είπε, «δεν πιστεύω ότι θα χαρίζεται, αλλά ότι θα πιέζεται»), πλην όμως χάριν της αντικειμενικότητας προτείνει τις περιφερειακές εξετάσεις, διά των οποίων θα ελέγχεται και η ποιότητα του εκπαιδευτικού έργου.

Ο κ. Μπαμπινιώτης υπερθεμάτισε των προχθεσινών αναφορών του υπουργού Παιδείας σε «μειωμένη ύλη», «λιγότερα υποχρεωτικά μαθήματα και περισσότερα επιλογής» (είναι σωστό και το ζητάνε από χρόνια τα πανεπιστήμια να μην παραλαμβάνουν τα παιδιά από το Λύκειο φορτωμένα με άχρηστες γνώσεις, είπε). Ο πρώην πρύτανης έχει κατ’ επανάληψη αναφερθεί στην ανάγκη αναμόρφωσης του περιεχομένου σπουδών στο Λύκειο. Χθες το προσδιόρισε και χρονικά.

Υποστήριξε ότι οι αλλαγές στο Λύκειο θα χρειαστούν μία πενταετία για να προετοιμαστούν και να εφαρμοστούν, ενώ οι αλλαγές στο εξεταστικό μπορούν να εφαρμοστούν τρία χρόνια μετά. Δηλαδή, η γενιά των εγκαινίων θα είναι η σημερινή Γ’ Γυμνασίου, εφόσον το εγχείρημα του διαλόγου ολοκληρωθεί ομαλά και δεν διακοπεί από πολιτικές ή άλλες εξελίξεις.

Το ιδανικό σύστημα για τον κ. Μπαμπινιώτη θα ήταν «η άμεση πρόσβαση», δηλαδή η εισαγωγή με μόνο κριτήριο τη σχολική βαθμολογία χωρίς περαιτέρω εξετάσεις μετά την αποφοίτηση. Αυτό όμως δεν μπορεί να γίνει τώρα, ξεκαθάρισε ο καθηγητής, υπογραμμίζοντας ότι στο μεταξύ «θα πρέπει να βρούμε ένα σύστημα που να λειτουργεί χωρίς να τινάζει στον αέρα την ελληνική κοινωνία και οικονομία».

ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΤΥΠΟ

Read Full Post »

grassrootreuter

για να οπλίσουμε την κριτική στην καθημερινή δράση για τον κομμουνισμό.

The Player's Blog

Learn to Play or be Played

Αδιόριστοι εκπαιδευτικοί σερφάρουν και απαιτούν

Το ιστολόγιο των αδιορίστων εκπαιδευτικών...και όχι μόνο

Ο άνεργος

...και η κόρη του φούρναρη!

ΡΑΠΙΣΜΑΤΑ

ψόφα σκουλίκι blogger

Daily Scene

Η μαργαρίτα βλέπει και παρουσιάζει...

Πρόσωπα - Ρίτσα Μασούρα

Το μόνο που θέλω να πω αστράφτει απρόσιτο .Tomas Transtromer

Μαμά... ετών 42..!

«Συμβαίνει. Απλώς συμβαίνει η αγάπη. Όπως συμβαίνει η θάλασσα». (Παντελής Μπουκάλας, "Ρήματα")

Το δεξί μας μπακ δε στρίβει

..αλλα εμείς το αγαπάμε

mantri

Όταν ένας τσοπάνης, ένας λύκος και ένα μαύρο πρόβατο συναντιούνται...

Allu Fun Marx: Αριστερά ...στη Blogoslovakia

ALLU FUN MARX : ΑΡΙΣΤΕΡΑ ...ΣΤΗ BLOGOSLOVAKIA

Νεραϊδόκοσμος.gr

...ωδή στις νεράϊδες

Greek University Reform Forum

Φορουμ Διαλογου της Κινησης για Μεταρρυθμιση στο Ελληνικο Πανεπιστημιο

ΠΑΡΑΦΩΝΙΑΔΕΣ . . .

Προτιμώ μια αλήθεια που ακούγεται σαν ψέμα από ένα ψέμα που ακούγεται αληθινό...