Feeds:
Δημοσιεύσεις
Σχόλια

Archive for 28 Μαΐου 2008

ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ
ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
(Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.)
ΓΕΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ

Ι. ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ
ΙΙ. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΣΤΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΚΑΙ ΤΟΝ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Επιλογή υποψηφίων για φοίτηση κατά το ακαδ. έτος 2008-09

Ι. Ετήσιο Πρόγραμμα Παιδαγωγικής Κατάρτισης (Ε.Π.ΠΑΙ.Κ.) της ΑΣΠΑΙΤΕ, που προσφέρεται στις πόλεις Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα, Βόλο, Ιωάννινα, Ηράκλειο Κρήτης και Σάπες Ρο-δόπης.

Ανακοινώνεται ότι: Όσοι επιθυμούν να συμμετάσχουν στη διαδικασία επιλογής για την εισαγωγή τους στο Ε.Π.ΠΑΙ.Κ της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 4 του Ν 3027/02 και την υπ’ αριθμ. 10/22-5-08 Πράξη της Δ.Ε της ΑΣΠΑΙΤΕ πρέπει από 28-5-08 έως και 18-6-08 να αποστείλουν ταχυδρομικά και μόνο με συστημένη επιστολή (με την ένδειξη Επιλογή υποψηφίων ΕΠΠΑΙΚ) τα δικαιολογητικά τους, αποκλειστικά στη Γραμματεία του Ε.Π.ΠΑΙ.Κ. της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. στην Αθήνα (Ν.Ηράκλειο Αττικής, Σταθμός Ε.Η.Σ «Ειρήνη», Τ.Κ 14121).
Η παρούσα Ανακοίνωση – Προκήρυξη, συνοδευόμενη από τον Πίνακα με τον αριθμό των εισακτέων ανά πόλη και ειδικότητα, τον ισχύοντα Κανονισμό Αξιολόγησης Υποψηφίων και το έντυπο της αίτη-σης και της Υπεύθυνης Δήλωσης, αναρτάται στην ιστοσελίδα της ΑΣΠΑΙΤΕ, στην ακόλουθη διεύ-θυνση: http://www.aspete.gr
Όλα τα παραπάνω είναι επίσης διαθέσιμα και αναρτώνται στη Γραμματεία του ΕΠΠΑΙΚ στην Αθήνα και στις αντίστοιχες Γραμματείες του ΕΠΠΑΙΚ στα Παραρτήματα της ΑΣΠΑΙΤΕ (Θεσσαλονίκη, Πά-τρα, Βόλο, Ιωάννινα, Ηράκλειο Κρήτης και Σάπες Ροδόπης).

ΙΙ. Πρόγραμμα Ειδίκευσης στη Συμβουλευτική και τον Προσανατολισμό (ΠΕΣΥΠ) που προσφέ-ρεται στην Αθήνα

Ανακοινώνεται ότι όσοι επιθυμούν να συμμετάσχουν στη διαδικασία επιλογής για την εισαγωγή τους στο ΠΕΣΥΠ της ΑΣΠΑΙΤΕ σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 4 του Ν. 3027/02 και την υπ’ αριθμ. 10/22-5-08 Πράξη της Δ.Ε. της ΑΣΠΑΙΤΕ, πρέπει από 28-5-08 έως και 18-6-08 να α-ποστείλουν ταχυδρομικά και μόνο, με συστημένη επιστολή (με την ένδειξη Επιλογή Υποψηφίων ΠΕΣΥΠ) τα δικαιολογητικά τους στη Γραμματεία του ΠΕΣΥΠ της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. στην Αθήνα (Ν. Ηρά-κλειο Αττικής, Σταθμός ΕΗΣ «Ειρήνη», Τ.Κ 14121).
Στην ανωτέρω υπηρεσία αναρτάται η παρούσα Ανακοίνωση-Προκήρυξη, η οποία συνοδεύεται από τον Πίνακα με τον αριθμό των εισακτέων ανά κατηγορία, τον ισχύοντα Κανονισμό Αξιολόγησης Υ-ποψηφίων του ΠΕΣΥΠ και το έντυπο της Αίτησης. Το ίδιο υλικό αναρτάται στην ιστοσελίδα της ΑΣΠΑΙΤΕ, στην ακόλουθη διεύθυνση: http://www.aspete.gr

Αμαρούσιο, 26 – 5 – 2008
Ο Πρόεδρος της Δ.Ε.

Κωνσταντίνος Μακρόπουλος
Καθηγητής Πανεπιστημίου Αθηνών

http://www.aspete.gr

Read Full Post »

Συνάντηση πραγματοποιήθηκε σήμερα 28/05 στις 3 η ώρα το μεσημέρι ανάμεσα σε μέλη του Δ.Σ. της Πανελλήνιας Ενωσης Αδιόριστων Εκπαιδευτικών και του Διευθυντή της Γενικής Διεύθυνσης Διοίκησης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης κ.Κώστα Κουτρομάνου. Στη συνάντηση η ΠΕΑΕ αναφέρθηκε στα γενικότερα και ειδικότερα προβλήματα των αδιόριστων εκπαιδευτικών και των αναπληρωτών και ωρομισθίων. Παράλληλα έθιξε το ζήτημα της διαρροής της εξεταστέας ύλης των φιλολόγων καθώς και τα προβλήματα που έχουν να κάνουν με την τεράστια ύλη σε διάφορες ειδικότητες και ιδιαίτερα στους φιλόλογους. Η ΠΕΑΕ ζήτησε από το ΥΠΕΠΘ την άμεση ανακοίνωση της εξεταστέας ύλης η οποία ήδη έχει παραδοθεί από την προηγούμενη εβδομάδα από το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο. Ο κ.Κώστας Κουτρομάνος επισήμανε ότι η πρόθεση του υπουργείου είναι να δοθεί άμεσα η εξεταστέα ύλη, ωστόσο ένα πρόβλημα σε μία τεχνική ειδικότητα (Μηχανολόγοι) μπορεί να καθυστερήσει λίγες μέρες την ανακοίνωσή της.

http://www.alfavita.gr

Read Full Post »

ΟΜΑΔΑ Α΄
ΘΕΜΑ Α1

Α1.1
1. 1919
2. 1906
3. 1927
4. 1930
5. 1923

Α.1.2.
α. Από το σχολικό βιβλίο,σελ.48: <>.
β. Από το σχολικό βιβλίο, σςλ.84:<>.
γ. Από το σχολικό βιβλίο, σελ. 251<>.
Μπορεί να γίνει αναφορά και στη σελ. 252-253<>,όπου διαφαίνονται συνολικά οι επιπτώσεις της παραπάνω συνθήκης στον ποντιακό και γενικότερα μικρασιατικό Ελληνισμό.
ΘΕΜΑ Α2
Α2.1.
Από το σχολικό βιβλίο,σελ.138:<>.
Α2.2
Πρόλογος:
(Μετά την προσάρτηση της Βοσνίας και της Ερζεγοβίνης από την Αυστρία και την ανακήρυξη της Βουλγαρίας σε βασίλειο, με ταυτόχρονη προσάρτηση της Αν. Ρωμυλίας).Από το σχολικό βιβλίο, σελ.217-218:<>.

ΟΜΑΔΑ Β΄
Β1.α) Από το σχολικό βιβλίο, σελ. 50:<>.
β) Από το σχολικό βιβλίο, σελ. 50:<>.
Το παράθεμα του Γ. Β. Δερτιλή επιβεβαιώνει πως η κυβέρνηση, ουσιαστικά, για να αντιμετωπίσει την επιβαρυμένη δημοσιονομική της πολιτική, επέβαλε έναν ιδιότυπο συνδυασμό υποτίμησης και εσωτερικού δανείου. Στο σύνολο τους σχεδόν όλα τα φυσικά και νομικά πρόσωπα στη χώρα υποχρεώθηκαν να θέσουν σε εφαρμογή τη διχοτόμηση των χαρτονομισμάτων τους, ανταλλάσσοντας τη μισή αξία με κρατικά ομόλογα, ενώ το άλλο μισό διατήρησε την ονομαστική αξία του ολόκληρου. Από το σχολικό βιβλίο,σελ.50:<>. Ωστόσο, ο νομισματικός αυτός ελιγμός δεν απέφερε τα αναμενόμενα αποτελέσματα:Το υπέρογκο ποσό που συγκεντρώθηκε, απορροφήθηκε εξαιτίας των αυξημένων δημοσίων εξόδων και του καλπάζοντα πληθωρισμού , ενώ δεν πρόλαβε τη Μικρασιατική καταστροφή και τις βαρύτατες συνέπειες της.
Β2
α. Από το σχολικό βιβλίο, σελ. 154:<>.Σύμφωνα με το παράθεμα του Α. Βακαλόπουλου οι παραπάνω περιοχές είναι από τις ευφορότερες στην Ελλάδα και η εγκατάσταση σ’ αυτές είχε τόσο αγροτικό όσο και αστικό χαρακτήρα. Επιβεβαιώνεται ότι σαφής προτεραιότητα των Ελληνικών κυβερνήσεων υπήρξε η τοποθέτηση των προσφύγων στα εγκαταλελειμμένα-αν και λίγα-μουσουλμανικά χωριά.
Από το σχολικό βιβλίο,σελ.154:<>.
β. Από το σχολικό βιβλίο,σελ.156:<>.
Το παράθεμα εξηγεί πως η οικοδόμηση νέων συνοικισμών ήταν αναγκαία, επειδή οι εγκαταλελελειμμένοι τουρκικοί οικισμοί στη Μακεδονία και τη Δυτική Θράκη ήταν λίγοι συγκριτικά με το πλήθος των προσφύγων που έπρεπε ν’ αποκατασταθεί στις προαναφερθείσες περιοχές. Μάλιστα, πολλοί από τους νέους αυτούς οικισμούς θα μεταβληθούν σταδιακά σε σπουδαία οικονομικά κέντρα της Βόρειας Ελλάδας.
Από το σχολικό βιβλίο,σελ.156-157:
<>.
Οι ελλ. Κυβερνήσεις, προκειμένου ν’ αναζωογονήσουν τις παραπάνω περιοχές προέβησαν σ’ εκτεταμένα δημόσια έργα:διάνοιξη δρόμων, κατασκευή γεφυρών, εκτέλεση λιμενικών έργων.
Ειδικότερα, στις πεδιάδες των Σερρών, της Δράμας και της Θεσσαλονίκης έλαβαν χώρα μεγάλα εγγειοβελτιωτικά και αρδευτικά έργα (διευθέτηση κοίτης χειμάρρων και μεγάλων ποταμών, όπως του Αξιού και του Στρυμόνα αποξηράνσεις λιμνών),που αποσκοπούσαν στην αύξηση των καλλιεργήσιμων εδαφών και στην ποιοτική / ποσοτική βελτίωση της γεωργίας. Πάντως πολλές από τις γαίες εκτός από τους πρόσφυγες παραδόθηκαν και σε γηγενείς. Κατά την ίδια περίοδο, υλοποιούνται και εξυγιαντικά έργα: αποξηράνσεις ελών, ίδρυση ιατρικών σταθμών, φαρμακείων ,για να αντιμετωπιστούν ασθένειες-μάστιγες της εποχής (τύφος, ελώδεις πυρετοί, φυματίωση) που ταλάνιζαν και αποδεκάτιζαν αρχικά τους πρόσφυγες.
Από το σχολικό βιβλίο,σελ.157:<>.
Κλείνοντας, αξίζει να αναφερθεί μια γενικότερη διαπίστωση του Α. Βακαλόπουλου αλλά και πολλών άλλων προσώπων, π.χ. του Τζον Κάμπελ, που ενεπλάκη στη διαδικασία της αγροτικής αποκατάστασης, λόγω της ιδιότητας του ,ότι μέσα σε μια περίπου δεκαετία η ερημωμένη από τους πολέμους και τις μετακινήσεις πληθυσμών Μακεδονία αναζωογονήθηκε σε τέτοιο βαθμό, ώστε στα χωριά της να διακρίνει ο οποιοσδήποτε την πρόοδο και την ευμάρεια.

http://www.alfavita.gr

Read Full Post »

grassrootreuter

για να οπλίσουμε την κριτική στην καθημερινή δράση για τον κομμουνισμό.

The Player's Blog

Learn to Play or be Played

Αδιόριστοι εκπαιδευτικοί σερφάρουν και απαιτούν

Το ιστολόγιο των αδιορίστων εκπαιδευτικών...και όχι μόνο

Ο άνεργος

...και η κόρη του φούρναρη!

ΡΑΠΙΣΜΑΤΑ

ψόφα σκουλίκι blogger

Daily Scene

Η μαργαρίτα βλέπει και παρουσιάζει...

Πρόσωπα - Ρίτσα Μασούρα

Το μόνο που θέλω να πω αστράφτει απρόσιτο .Tomas Transtromer

Μαμά... ετών 42..!

«Συμβαίνει. Απλώς συμβαίνει η αγάπη. Όπως συμβαίνει η θάλασσα». (Παντελής Μπουκάλας, "Ρήματα")

Το δεξί μας μπακ δε στρίβει

..αλλα εμείς το αγαπάμε

mantri

Όταν ένας τσοπάνης, ένας λύκος και ένα μαύρο πρόβατο συναντιούνται...

Allu Fun Marx: Αριστερά ...στη Blogoslovakia

ALLU FUN MARX : ΑΡΙΣΤΕΡΑ ...ΣΤΗ BLOGOSLOVAKIA

Νεραϊδόκοσμος.gr

...ωδή στις νεράϊδες

Greek University Reform Forum

Φορουμ Διαλογου της Κινησης για Μεταρρυθμιση στο Ελληνικο Πανεπιστημιο

ΠΑΡΑΦΩΝΙΑΔΕΣ . . .

Προτιμώ μια αλήθεια που ακούγεται σαν ψέμα από ένα ψέμα που ακούγεται αληθινό...