Feeds:
Δημοσιεύσεις
Σχόλια

Archive for Απρίλιος 2008

 

 

Το χρονοδιάγραμμα του ΥΠΕΠΘ για την διαδικασία πρόσληψης αναπληρωτών ωρομισθίων για το σχολικό έτος 2008/09 είναι το παρακάτω:

 

Από 5/5 μέχρι 10/5 υποβολή αιτήσεων αναπληρωτών – ωρομισθιών.

– 16/6 λήξη συμβάσεων ωρομισθιών.

– Από 16/6 μέχρι 4/7 καταχώριση προϋπηρεσίας αναπληρωτών – ωρομισθιών.

– Από 7/7 μέχρι 10/7 σύνταξη και ανακοίνωση προσωρινών πινάκων αναπληρωτών – ωρομισθιών.

– Από 11/7 μέχρι 15/7 υποβολή ενστάσεων κατά του προσωρινού πίνακα.

– Από 16/7 μέχρι 18/7 οριστικοποίηση και κύρωση πινάκων αναπληρωτών – ωρομισθιών.

Για τις προσλήψεις αναπληρωτών, προβλέπονται τα εξής:

– Από 1/8 μέχρι 5/8 αποστολή λειτουργικών κενών, διά των Περιφερειακών Διευθυντών Εκπαίδευσης, στο ΥΠΕΠΘ.

– 20/8 προσλήψεις αναπληρωτών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

– 1/9 παρουσίαση αναπληρωτών.

– Από 2/9 μέχρι 9/9 επιμόρφωση αναπληρωτών.

– Από 1/9 μέχρι 5/9 επικαιροποίηση των λειτουργικών κενών, διά των Περιφερειακών Διευθύνσεων Εκπαίδευσης.

 

 

 

 

ΠΩΣ ΚΑΤΑΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΟΙ ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ


Οι υποψήφιοι, αναπληρωτές και ωρομίσθιοι, κατατάσσονται κατά σειρά που εξαρτάται από το σύνολο των μορίων:
1. ένα μόριο για κάθε μήνα προϋπηρεσίας προσωρινού αναπληρωτή ή ωρομίσθιου εκπαιδευτικού,
2. ένα μόριο για κάθε βαθμολογική μονάδα πάνω από τη βαθμολογική βάση από τον τελευταίο, προ της συντάξεως του πίνακα, διαγωνισμό του ΑΣΕΠ,
3. μισό μόριο για κάθε βαθμολογική μονάδα, πάνω από τη βαθμολογική βάση από τον αντίστοιχο προτελευταίο διαγωνισμό του ΑΣΕΠ.

΄Οσοι υπάγονται σε περισσότερες της μιας από τις ανωτέρω περιπτώσεις λαμβάνουν αθροιστικά τα μόρια αυτών.

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ Ι: Η προϋπηρεσία, που έχει προσφερθεί σε δυσπρόσιτα σχολεία, υπολογίζεται στο διπλάσιο μόνον για πρόσληψη ως αναπληρωτών.

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ ΙΙ: Στους Πίνακες προτάσσονται με τη σειρά που αναφέρονται:
α) οι υποψήφιοι που είναι πολύτεκνοι εξ ιδίας οικογενείας
β) οι υποψήφιοι που πάσχουν από ομόζυγη μεσογειακή αναιμία ή δρεπανοκυτταρική ή μικροδρεπανοκυτταρική αναιμία,
γ) όσοι πάσχουν από σκλήρυνση κατά πλάκας.

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ ΙII: Σε περίπτωση ισοβαθμίας λαμβάνεται υπόψη η ημεροχρονολογία κτήσης του πτυχίου, σε περίπτωση επανάληψης της ισοβαθμίας στο στοιχείο αυτό, ο βαθμός πτυχίου. Σε περίπτωση ισοβαθμίας και στο στοιχείο αυτό, η κατάταξη επιλέγεται αυτόματα από το σύστημα .
Σε κάθε περίπτωση προτάσσονται όσοι απέκτησαν πτυχίο της ΑΣΠΑΙΤΕ (πρώην ΣΕΛΕΤΕ) ή πτυχίο που αντικαθιστά αυτό κατά τις ισχύουσες διατάξεις.

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ ΙV : Υποψήφιοι, που δεν έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις εγγράφονται στο τέλος του οικείου πίνακα αναπληρωτών και ωρομίσθιων εκπαιδευτικών. [αριθμ. 55127/Δ2/11.6.2004 (ΦΕΚ 937/23.6.2004 τ.Β΄), τροποποιητική της αριθμ. 35557/Δ2/9.4.2003 (ΦΕΚ. 465/17.4.2003 τ. Β΄) Υ.Α.].

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ V: Οι υποψήφιοι, που εγγράφονται βάσει της ιδιωτικής προϋπηρεσίας, καταχωρούνται στο αντίστοιχο πεδίο «Ιδιωτικός Εκπαιδευτικός». Οι εκπαιδευτικοί της κατηγορίας αυτής, που είχαν εγγραφεί στον ενιαίο πίνακα αναπληρωτών κατά τα προηγούμενα έτη, καταχωρούνται στο ίδιο πεδίο και η δημόσια προϋπηρεσία, που αποκτήθηκε μετά την εγγραφή τους, καταχωρίζεται σε χωριστό πεδίο. Η προϋπηρεσία των εκπαιδευτικών αυτών (ιδιωτική και δημόσια) καταχωρίζεται αναλυτικά. Η σειρά κατάταξης στον ενιαίο πίνακα αναπληρωτών καθορίζεται από το σύνολο της προϋπηρεσίας, συμπεριλαμβανομένων των μορίων από τον τελευταίο (προκ. 10Π/2006) και τον προτελευταίο (προκ. 25/1Π/2004 και 1Π/2005) διαγωνισμό του ΑΣΕΠ, σε περίπτωση επιτυχίας.
΄Οσοι εγγράφονται ή έχουν εγγραφεί στον ενιαίο πίνακα αναπληρωτών, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 5 παρ.1 περίπτ. β΄ του Ν.3194/2003, όπως αντικαταστάθηκε από τις διατάξεις του άρθρου 9 παρ.6 του Ν.3391/2005 (ιδιωτική προϋπηρεσία), δεν μπορούν να διοριστούν σε θέσεις μόνιμων εκπαιδευτικών, πριν συμπληρώσουν υπηρεσία αναπληρωτή σε δημόσια σχολεία επί δύο τουλάχιστον πλήρη διδακτικά έτη.

 

 

 

 

Η ΠΕΡΣΙΝΗ ΑΙΤΗΣΗ ΔΗΛΩΣΗ ΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ ΤΗΣ Α/ΒΑΘΜΙΑΣ

 

 

 

ΑΙΤΗΣΗ –ΔΗΛΩΣΗ

ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΥ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (κλάδοι ΠΕ60 – ΠΕ70)

(επέχει θέση Υπεύθυνης Δήλωσης του Ν.1599/86)

 

 

δια μέσου τ

 

 

 

 

Αρ. Πρωτοκόλλου

 

 

 

 

Ημερομηνία

 

 

 

 

 

 

ΑΦΜ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΕΠΩΝΥΜΟ

 

ΟΝΟΜΑ

 

 

 

ΟΝ. ΠΑΤΕΡΑ

 

ΟΝ. ΜΗΤΕΡΑΣ

 

 

ΕΤΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ

 

 

 

ΠΟΛΗ

 

ΟΔΟΣ

 

Τ. Κ.

 

 

ΤΗΛΕΦΩΝO ΜΟΝ. ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ

 

ΚΙΝ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΥΠΗΚΟΟΤΗΤΑ

 

ΧΩΡΑ ΜΕΛΟΥΣ ΕΕ ΜΕ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑ

 

 

 

 

 

 

 

ΦΥΛΟ

 

ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΣ (ο ίδιος)

 

ΟΜΟΖΥΓΟΣ

 

ΠΙΣΤ. ΣΤΡΑΤΟΥ

 

ΠΑΙΔ/ΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ

 

 

ΣΚΛΗΡΥΝΣΗ ΚΑΤΑ ΠΛΑΚΑΣ

ΝΑΙ/ΟΧΙ

ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑ ΙΔΙΩΤ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ        o

 

ΜΟΡΙΑ ΠΡΟΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΚΛΑΔΟΣ

 

ΟΜΑΔΟΠ. ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

 

 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ

 

ΚΩΔΙΚΟΣ

 

 

 

 

 

ΒΑΘΜΟΣ ΠΤΥΧΙΟΥ

 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΤΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΟΥ

 

 

Είμαι υποψήφιος και στον κλάδο…………………

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.Αποδέχομαι πρόσληψη αναπληρωτή και στις λοιπές περιοχές της Α/θμιας Εκπαίδευσης                                                o

2.Αποδέχομαι πρόσληψη αναπληρωτή και στις λοιπές δυσπρόσιτες περιοχές της Α/θμιας Εκπαίδευσης                           o

Σημείωση: Το πεδίο 2 δε μπορεί να επιλεγεί χωρίς να έχει επιλεγεί το πεδίο 1

ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ

Α/Α

ΠΕΡΙΟΧΗ

ΑΝΑΠΛΗΡ

ΔΥΣΠΡ.

Α/Α

ΠΕΡΙΟΧΗ

ΑΝΑΠΛΗΡ

ΔΥΣΠΡ

Α/Α

ΠΕΡΙΟΧΗ

ΑΝΑΠΛΗΡ

ΔΥΣΠΡ

ΑΝΑΠΛΗΡ

ΑΝΑΠΛΗΡΤ

ΑΝΑΠΛΗΡ

1

 

 

 

11

 

 

 

21

 

 

 

2

 

 

 

12

 

 

 

22

 

 

 

3

 

 

 

13

 

 

 

23

 

 

 

4

 

 

 

14

 

 

 

24

 

 

 

5

 

 

 

15

 

 

 

25

 

 

 

6

 

 

 

16

 

 

 

26

 

 

 

7

 

 

 

17

 

 

 

27

 

 

 

8

 

 

 

18

 

 

 

28

 

 

 

9

 

 

 

19

 

 

 

29

 

 

 

10

 

 

 

20

 

 

 

30

 

 

 

 

 

Δηλώνω υπεύθυνα και εν γνώσει των συνεπειών του άρθρου 8 του Ν.1599/86

 

1. Ότι δεν διώκομαι ποινικά ή δεν έχω καταδικαστεί για αδίκημα το οποίο αποτελεί, σύμφωνα με τον Υπαλληλικό Κώδικα, κώλυμα διορισμού στο Δημόσιο.

2. Ότι κατά την ημερομηνία πρόσληψής μου θα προσκομίσω αντίγραφο ποινικού μητρώου και σε χρονικό διάστημα ενός μηνός από την πρόσληψή μου πιστοποιητικό Υγείας από Α/θμια Υγειονομική Επιτροπή, Κρατικό Νοσοκομείο ή Κέντρο Υγείας.

3. Ότι γνωρίζω πως, αν δεν αποδεχθώ την πρόσληψή μου εντός 3 εργάσιμων ημερών από την ειδοποίησή μου, θα διαγραφώ από τον πίνακα, όπως επίσης ότι δεν θα έχω δικαίωμα συμμετοχής τα δυο επόμενα σχολικά έτη.

4. Ότι αποδέχομαι πως, σε περίπτωση πρόσληψής μου σε μία περιοχή βάσει του πίνακα να αποκλείομαι για πρόσληψη σε άλλη περιοχή με βάση τον ίδιο ή άλλο πίνακα.

5. Ότι δεν έχω κώλυμα πρόσληψης σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις (ιδιοκτήτης ή διευθυντής ή διδάσκων σε φροντιστήριο ή μέτοχος σε εταιρίες κατά τις διατάξεις του άρθρου 32 του Υ.Κ.) 

 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ / ΓΡΑΦΕΙΟ

 

Υπογραφή

 

Ο ΑΙΤΩΝ

 

Υπογραφή

 

Η ΠΕΡΣΙΝΗ ΑΙΤΗΣΗ ΔΗΛΩΣΗ ΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ ΤΗΣ Β/ΒΑΘΜΙΑΣ

 

ΑΙΤΗΣΗ –ΔΗΛΩΣΗ

(Επέχει θέση Υπεύθυνης Δήλωσης του Ν.1599/86)

 

δια μέσου του Γραφείου / Διεύθυνσης

 

 

Αρ. Πρωτοκόλλου

 

 

 

Ημερομηνία

 

 

 

 

ΑΦΜ

 

 

                                      ΑΔΤ    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΕΠΩΝΥΜΟ

 

         ΟΝΟΜΑ

 

 

ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΕΡΑ

 

                      ΟΝΟΜΑ ΜΗΤΕΡΑΣ

 

 

ΕΤΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ

 

 

 

ΠΟΛΗ

 

ΟΔΟΣ / ΑΡΙΘΜΟΣ

 

  Τ. Κ.

 

 

ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΜΟΝ. ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ

 

ΚΙΝ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ

 

 

 

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΥΠΗΚΟΟΤΗΤΑ

 

ΥΠΗΚΟΟΤΗΤΑ ΧΩΡΑΣ ΜΕΛΟΥΣ Ε.Ε.

 

 

 

 

 

 

 

ΥΠΗΚΟΟΤΗΤΑ ΧΩΡΑΣ ΕΚΤΟΣ Ε.Ε.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   ΦΥΛΟ :  ΑΝΔΡΑΣ

 

ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΣ (ο ίδιος)

 

ΟΜΟΖΥΓΟΣ

ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΙΜΙΑ

 

ΣΚΛΗΡΥΝΣΗ ΚΑΤΑ ΠΛΑΚΑΣ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 ΓΥΝΑΙΚΑ

 

ΤΡΙΤΕΚΝΟΣ (ο ίδιος)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΠΙΣΤ. ΣΤΡΑΤΟΥ

 

 

 

 

 

ΠΑΙΔ/ΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ

 

 

 

ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ

 

 

 

 

 

ΚΛΑΔΟΣ

 

       ΟΜΑΔΟΠ. ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

 

 

 

 

 

ΤΙΤΛΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ

(ΣΧΟΛΗΣ/ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΑΕΙ/ΤΕΙ)

 

 

 

 

ΗΜΕΡΟΧΡΟΝΟΛΟΓΙΑ ΚΤΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΟΥ

 

       ΒΑΘΜΟΣ ΠΤΥΧΙΟΥ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         

  ΠΤΥΧΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ΠΤΥΧΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ

 

 

 

ΧΩΡΑΣ Ε.Ε

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΧΩΡΑΣ ΕΚΤΟΣ Ε.Ε.

 

   ΕΠΑΝΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ΕΙΜΑΙ ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΚΑΙ ΣΤΟΝ / ΣΤΟΥΣ ΚΛΑΔΟΥΣ

 

 

 

 

 

         

 

ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΚΑΤΑ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2007-2008 ΩΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΜΟΝΗ ΣΕ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

 

NAI

 

 

 

         

 

 

 

 

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ  _______________

 

ΛΕΚΤΙΚΟ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ

 

_____________________________

 

 

 

 

 

 

 

Α.  ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΕΣ

 

ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ

 

Α/Α

ΠΕΡΙΟΧΗ

Α/Α

ΠΕΡΙΟΧΗ

Α/Α

ΠΕΡΙΟΧΗ

 

 

 

 

 

 

1

 

11

 

21

 

 

 

 

2

 

12

 

22

 

 

 

 

3

 

13

 

23

 

 

 

 

4

 

14

 

24

 

 

 

 

5

 

15

 

25

 

 

 

 

6

 

16

 

26

 

 

 

 

7

 

17

 

27

 

 

 

 

8

 

18

 

28

 

 

 

 

9

 

19

 

29

 

 

 

 

10

 

20

 

30

 

 

 

 

1 Αποδέχομαι πρόσληψη αναπληρωτή και στις λοιπές περιοχές της Α/θμιας Εκπαίδευσης

 

 

 

2.Αποδέχομαι πρόσληψη αναπληρωτή και στις λοιπές περιοχές της Β/θμιας Εκπαίδευσης

 

 

 

3.Αποδέχομαι πρόσληψη αναπληρωτή και στις λοιπές περιοχές της Α/θμιας Εκπαίδευσης (ΠΕ05, ΠΕ06, ΠΕ07 & ΠΕ11)

 

 

 

4. Αποδέχομαι πρόσληψη αναπληρωτή σε Σ.Μ.Ε.Α. (αφορά μόνο στους κλάδους ΠΕ60, ΠΕ70)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Β.  ΩΡΟΜΙΣΘΙΟΙ – ΟΛΟΗΜΕΡΑ ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ

 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΕΠΙΘΥΜΩ ΝΑ ΠΡΟΣΛΗΦΘΩ    ______________________                   

  

I. ΩΡΟΜΙΣΘΙΟΙ (Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση)

 

ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ

 

Α/Α

ΠΕΡΙΟΧΗ

Α/Α

ΠΕΡΙΟΧΗ

Α/Α

ΠΕΡΙΟΧΗ

 

 

1

 

15

 

29

 

 

2

 

16

 

30

 

 

3

 

17

 

31

 

 

4

 

18

 

32

 

 

5

 

19

 

33

 

 

6

 

20

 

34

 

 

7

 

21

 

35

 

 

8

 

22

 

36

 

 

9

 

23

 

37

 

 

10

 

24

 

38

 

 

11

 

25

 

39

 

 

12

 

26

 

40

 

 

13

 

27

 

 

 

 

14

 

28

 

 

 

 

 

IΙ. ΟΛΟΗΜΕΡΑ ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ

 

ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ

 

Α/Α

ΠΕΡΙΟΧΗ

Α/Α

ΠΕΡΙΟΧΗ

Α/Α

ΠΕΡΙΟΧΗ

 

 

1

 

11

 

21

 

 

2

 

12

 

22

 

 

3

 

13

 

23

 

 

4

 

14

 

24

 

 

5

 

15

 

25

 

 

6

 

16

 

26

 

 

7

 

17

 

27

 

 

8

 

18

 

28

 

 

9

 

19

 

29

 

 

10

 

20

 

30

 

 

     

Υποβάλλω συνημμένα δικαιολογητικά σύμφωνα με την αριθμ Φ.361.1/214/64492/Δ1/18-6-07 εγκύκλιο του ΥΠΕΠΘ.

 

Δηλώνω υπεύθυνα και εν γνώσει των συνεπειών του άρθρου 8 του Ν.1599/86 ότι:

 

1.  Δεν υπηρετώ σε θέση μόνιμου εκπαιδευτικού της ημεδαπής ή της αλλοδαπής.

2. Δεν απολύθηκα από θέση δημόσιας υπηρεσίας ή Ο.Τ.Α. ή άλλου νομικού προσώπου του δημοσίου τομέα, λόγω επιβολής της πειθαρχικής ποινής της  οριστικής παύσης ή λόγω καταγγελίας της σύμβασης εργασίας για σπουδαίο λόγο, οφειλόμενο σε υπαιτιότητά  μου, ή ότι, σε αντίθετη περίπτωση, έχει παρέλθει πενταετία από την απόλυση.

3. Δεν διώκομαι  ως φυγόδικος ή φυγόποινος

4. Δεν έχω απολυθεί  από θέση μόνιμου εκπαιδευτικού, λόγω οριστικής παύσης.

5. Δεν έχω o έχω o αποποιηθεί διορισμό σε θέση μόνιμου εκπαιδευτικού.

6. Δεν έχω συνταξιοδοτηθεί ανεξάρτητα από το φορέα συνταξιοδότησης.

7. Δεν έχω αθετήσει υποχρεώσεις από υποτροφία Ι.Κ.Υ, και  σε αντίθετη περίπτωση, ότι έχει παρέλθει πενταετία.

8. Δεν είμαι ιδιοκτήτης φροντιστηρίου, ούτε διδάσκω, δεν είμαι μέτοχος σε εταιρεία κατά τις διατάξεις του Υπαλληλικού κώδικα, ούτε έχω οποιαδήποτε εμπορική ιδιότητα o .

9. Είμαι ιδιοκτήτης φροντιστηρίου / διδάσκω / είμαι μέτοχος σε εταιρεία κατά τις διατάξεις του Υπαλληλικού κώδικα / έχω οποιαδήποτε εμπορική ιδιότητα και θα παραιτηθώ ή θα αναστείλω τη λειτουργία των επιχειρήσεών μου πριν την ανάληψη υπηρεσίας ως εκπαιδευτικού (άρθρα 31 παρ. 3 και 32 του Ν. 2683/99) o .

10. Είμαι υγιής και θα υποβάλω το πιστοποιητικό υγείας από Πρωτοβάθμια Υγειονομική Επιτροπή, κατά την ορκωμοσία και ανάληψη υπηρεσίας.

11. Γνωρίζω ότι αν δεν αναλάβω για οποιονδήποτε λόγο υπηρεσία  εντός της προθεσμίας που ορίζεται κατά την ανακοίνωση της πρόσληψής μου, διαγράφομαι από τον πίνακα για το τρέχον σχολικό έτος. Αν αρνηθώ για δεύτερη φορά, διαγράφομαι για το σχολικό έτος που διανύεται κατά την ανακοίνωση της πρόσληψής μου και για τα δύο επόμενα.

 

 

 

 

Read Full Post »

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ΑΔΙΟΡΙΣΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ

syllogosadioristwnekpaideytikwn.blogspot.com/

adioristia@freemail.gr

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

 

Τι είχες Γιάννη, τι είχα πάντα

 

«Με τη ρύθμιση αυτή λύνεται οριστικά το πρόβλημα των μεγάλων προϋπηρεσιών» δήλωσε το Υπουργείο Παιδείας και έστησε χορό με τον Υπουργό μπροστά, τα Μ.Μ.Ε. από δίπλα και στο τέλος το Δ.Σ. της ΠΕΑ που φαίνεται να μην ξέρει και τόσο καλά τα βήματα.

 

 Η νέα ρύθμιση μόνο ως εμπαιγμός μπορεί να χαρακτηριστεί από τον κόσμο της εκπαίδευσης και ως τίποτα άλλο.  Ορίζει ως απαραίτητη προϋπόθεση την επιτυχία στο διαγωνισμό του ΑΣΕΠ και μάλιστα δε διευκρινίζει αν απαραίτητη θεωρείται η επιτυχία στον τελευταίο ΑΣΕΠ ή σε οποιαδήποτε διαγωνισμό. Με αυτό τον τρόπο συνεχίζει την παράλογη τακτική του να θεωρεί τους εκπαιδευτικούς ικανούς να δουλεύουν με σχέσεις ελαστικής εργασίας (ωρομισθία, αναπλήρωση), αλλά ανίκανους να είναι μόνιμοι αν δεν περάσουν την τουλάχιστον εξευτελιστική διαδικασία του ΑΣΕΠ. Κοροϊδεύει ανθρώπους που έχουν «οργώσει» τη χώρα κάνοντας ώρες στο δημόσιο σχολείο, πολλές φορές απλήρωτοι, και τους ζητά να δώσουν ΑΣΕΠ.

 

«Διορισμό χιλιάδων αναπληρωτών» βροντοφωνάζουν τα ΜΜΕ, για να μας πείσουν για το καλό ΥΠΕΠΘ. Μα πώς είναι δυνατό να πιστέψει κανείς ότι κάτι τέτοιο μπορεί να γίνει όταν η συζήτηση για την αύξηση των διορισμών έχει παγώσει εδώ και χρόνια. Το μόνο που συμβαίνει είναι τις ίδιες, ελάχιστες θέσεις να τις μοιράζει κάθε φορά με διαφορετικό τρόπο. Τι καταφέρνει; Κάτι πολύ σημαντικό για το ίδιο το ΥΠΕΠΘ. Η πολιτική του «διαίρει και βασίλευε» φάνηκε πολλές φορές στην ιστορία αποτελεσματική και το ίδιο γίνεται και τώρα. Για άλλη μια φορά δημιουργεί κατηγορίες εκπαιδευτικών- με προϋπηρεσία, με προϋπηρεσία και ΑΣΕΠ, μόνο με ΑΣΕΠ- προσπαθώντας να αποπροσανατολίσει τους εκπαιδευτικούς και δημιουργώντας εσωτερικές έριδες για το ποιος είναι «δίκαιο» να είναι μόνιμος και ποιος όχι. Οι παλιότεροι συνάδελφοι μέμφονται τους νεότερους που πιθανόν να είχαν περισσότερες πιθανότητες να διαβάσουν και να περάσουν στο διαγωνισμό και να πάρουν θέση μόνιμου, όταν εκείνοι χρόνια τώρα δουλεύουν ως ωρομίσθιοι και αναπληρωτές μέσα στο σχολείο, οι νεότεροι μέμφονται τους παλιότερους που μέσω της προϋπηρεσίας μπορούσαν να διοριστούν ως μόνιμοι πιο εύκολα κ.ο.κ. Το πρόβλημα, όμως, συνεχίζει να υπάρχει και λέγεται αδιοριστία. Το Υπουργείο συνεχίζει να μας κοροϊδεύει και ενώ όλοι έχουμε πτυχίο που μας δίνει το επαγγελματικό δικαίωμα να είμαστε καθηγητές στο δημόσιο σχολείο παραιτείται των ευθυνών του και μεταθέτει το πρόβλημα σε εμάς.

 

Από την άλλη ο φορέας και συνομιλητής του ΥΠΕΠΘ – το Δ.Σ. της ΠΕΑ – εδώ και καιρό φαίνεται να σιωπά. Εδώ και χρόνια αποπροσανατόλιζε τους συναδέλφους τάζοντας την πολυπόθητη ρύθμιση, τριγυρνώντας στους διαδρόμους του ΥΠΕΠΘ και μαζεύοντας υποσχέσεις στη βάση των πολιτικών γνωριμιών, απαξιώνοντας κάθε συζήτηση με άλλους συλλόγους εκπαιδευτικών. Φάνηκε, όμως, πως η ιστορία αυτή έχει κοντά πόδια και τελικά αυτό που έγινε ήταν μια ρύθμιση που αφήνει τον κλάδο έκθετο και βολεύει προφανώς κάποιους εκλεκτούς.

 

Το σύνολο της εκπαιδευτικής κοινότητας οφείλει να σταθεί πολέμιο αυτής της ρύθμισης και συνολικά της πολιτικής που τόσα χρόνια κρατά όμηρους τους εκπαιδευτικούς και οδηγεί το δημόσιο σχολείο στην παρακμή. Μπροστά σε αυτή την κατάσταση πρέπει να δράσουμε ενωμένα και δυναμικά. Απαιτώντας άμεσα μόνιμους, μαζικούς διορισμούς στο δημόσιο σχολείο με μόνη προϋπόθεση το πτυχίο και κατάργηση των ελαστικών μορφών εργασίας όλοι οι συνάδελφοι, μόνιμοι και αδιόριστοι, αναπληρωτές, ωρομίσθιοι οφείλουμε το αμέσως επόμενο διάστημα να βρεθούμε, να κουβεντιάσουμε και να συντονίσουμε τον από κοινού αγώνα μας.

Read Full Post »

Την απλοποίηση της ελληνικής γραφής ζητά ο κύπριος ευρωβουλευτής Μάριος Ματσάκης, με σχετική εισήγηση που υπέβαλε προς τον υπουργό Παιδείας της Κύπρου Ανδρέα Δημητρίου. Την πρόταση του κοινοποίησε και στους Έλληνες ευρωβουλευτές.

Ο κ. Ματσάκης προτείνει στον Κύπριο υπουργό τη σύσταση μιας ολιγομελούς επιτροπής γλωσσολόγων, οι οποίοι θα μπορούσαν, εμπεριστατωμένα να ενδιατρίψουν επί του θέματος και να δώσουν μια επιστημονικά έγκυρη πρόταση για τον εκμοντερνισμό/ απλοποίηση της Ελληνικής γραφής.

Στην επιστολή του ο Κύπριος ευρωβουλευτής παραθέτει ως «τροφή για σκέψη» τα εξής:

1. Να καταργηθούν τα γράμματα «η» και «υ» και να αντικατασταθούν από το γράμμα «ι».

2. Να καταργηθεί το γράμμα «ω» και να αντικατασταθεί από το γράμμα «ο».

3. Να καταργηθούν οι εξής συνδυασμοί γραμμάτων και να αντικατασταθούν ως εξής: «αι»—> «ε», «ει»—>»ι», «οι—>ι», «υι»—>ι», «αυ»—>»αβ», «ευ»—>»εβ»

4. Να καταργηθεί η χρήση του «γγ» και να αντικατασταθεί από το «γκ».

5. Να καταργηθεί το τελικό γράμμα «ς» και να αντικατασταθεί από το γράμμα «σ».

Ως αποτέλεσμα των ανωτέρω αλλαγών, αναφέρει ο .ευρωβουλευτής, το Ελληνικό αλφάβητο θα έχει μόνο 21γράμματα (α, β, γ, δ, ε, ζ, θ, ι, κ, λ, μ, ν , ξ , ο , π, ρ, σ, τ, φ, χ, ψ) και ένα μόνο δίψηφο (το «ου»).

Ο κ. Ματσάκης υποστηρίζει ότι η απλοποίηση της Ελληνικής γραφής «καθίσταται αναγκαία μέσα στα πλαίσια μιας τάσης ενωτικής πορείας των γλωσσών στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Επιπλέον, μια τέτοια αλλαγή θα καταστήσει την Ελληνική γραφή πιο απλή και πολύ πιο εύχρηστη. Ιδιαίτερα όσον αφορά την χρήση ηλεκτρονικού υπολογιστή και σε σχέση με μεγάλο αριθμό ατόμων που έχουν διάφορες μορφές δυσλεξίας».

 

www.skai.gr

 

Read Full Post »

Δύο καθόλου κολακευτικά «χρυσά μετάλλια» απονεμήθηκαν στο Πεκίνο. Το πρώτο αφορά το περιβάλλον: σύμφωνα με έρευνα, η Κίνα είναι ήδη ο «μεγαλύτερος ρυπαντής» στον κόσμο. Το δεύτερο αφορά τον σεβασμό στην ανθρώπινη ζωή: σύμφωνα με ερευνητές, τις 17 ημέρες των Ολυμπιακών η Κίνα θα εκτελέσει 374 ανθρώπους.

Στην ετήσια έκθεσή της, η Διεθνής Αμνηστία τοποθετεί για ακόμα μια χρονιά την Κίνα στην πρώτη θέση του καταλόγου των χωρών με τον μεγαλύτερο αριθμό εκτελέσεων. Επισήμως, το Πεκίνο παραδέχεται ότι πέρυσι εκτελέστηκαν 470 άνθρωποι- στο Ιράν, τη χώρα που ακολουθεί στη δεύτερη θέση, εκτελέστηκαν 377 άνθρωποι. Όπως επισημαίνει ωστόσο η «Ιndependent», με βάση τους υπολογισμούς δύο ανεξάρτητων ειδικών, η Κίνα εκτελεί στην πραγματικότητα κάθε χρόνο περίπου 8.000 ανθρώπους: «Αυτό σημαίνει πως κατά μέσο όρο, εκτελούνται καθημερινά 22 κρατούμενοι· όσο λοιπόν οι καλύτεροι αθλητές του κόσμου θα συναγωνίζονται για την ολυμπιακή δόξα στο Πεκίνο, θα θανατωθούν 374 άνθρωποι». Η Γαλλική Ολυμπιακή Επιτροπή, ωστόσο, απαγόρευσε στους Γάλλους αθλητές να φορούν στη διάρκεια των Αγώνων μία κονκάρδα με το σύνθημα «Για έναν καλύτερο κόσμο», γιατί «ο ολυμπιακός κανονισμός το απαγορεύει».
Άραγε ο ολυμπιακός κανονισμός θα αποδειχθεί εξίσου αυστηρός και όσον αφορά την προστασία της υγείας των αθλητών; Σύμφωνα με έρευνα του πανεπιστημίου της Καλιφόρνιας που θα δημοσιευτεί τον επόμενο μήνα στη «Journal of Εnvironment Εconomics and Μanagement», η Κίνα έχει ήδη ξεπεράσει τις ΗΠΑ ως μεγαλύτερος ρυπαντής του κόσμου. Οι ερευνητές υποστηρίζουν πως οι εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα της χώρας έχουν υποτιμηθεί και αν δεν αλλάξει ριζικά η ενεργειακή πολιτική της, η αύξηση των εκπομπών θα είναι μελλοντικά πολλαπλάσια των περικοπών που πραγματοποιούν τα πλούσια κράτη βάσει του Πρωτοκόλλου του Κιότο. Το Πεκίνο ανακοίνωσε τη Δευτέρα μια φιλόδοξη σειρά μέτρων: δίμηνη αναστολή των κατασκευών, επιβράδυνση της παραγωγής χάλυβα, κλείσιμο των λατομείων μέσα και γύρω από το Πεκίνο. Όπως επισημαίνουν ωστόσο οι «Νew Υork Τimes», αρκετοί αξιωματούχοι και αθλητές εξακολουθούν να μην πιστεύουν πως το Πεκίνο θα καταφέρει να προσφέρει τους «Πράσινους Αγώνες» που υπόσχεται. Ανεξάρτητοι επιστήμονες που έλαβαν τους τελευταίους μήνες δείγματα από τον αέρα στο Πεκίνο δηλώνουν πως τα επίπεδα του όζοντος και των αιωρούμενων σωματιδίων από τους πετρελαιοκινητήρες παραμένουν πέντε φορές υψηλότερα από τα πρότυπα που θέτει ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας.
ΑΠΟ ΤΑ ΝΕΑ ΟΝLINE

Read Full Post »

Ξεκινά στις 12 Μαΐου και ολοκληρώνεται στις 13 Ιουνίου ο νέος κύκλος μαθημάτων του Ελεύθερου Πανεπιστημίου της Στοάς του Βιβλίου, που ιδρύθηκε από την Φιλεκπαιδευτική Εταιρεία.

 

Στον 5o κύκλο, διάρκειας 5 εβδομάδων, θα διδάξουν επίλεκτα μέλη της πανεπιστημιακής κοινότητας, γνωστοί και καταξιωμένοι ακαδημαϊκοί δάσκαλοι και ερευνητές για θέματα της ειδικότητάς τους, που αναφέρονται στην αρχαιογνωσία, την ιστορία της τέχνης, στον βυζαντινό πολιτισμό, στη σύγχρονη κοσμολογία, στη νεοελληνική ποίηση και τη θρησκειολογία.

Μαθήματα αρχαιογνωσίας (κάθε Δευτέρα 17.00-18.30) από τον καθηγητή Κλασικής Αρχαιολογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών Βασίλη Λαμπρινουδάκη με θέμα «Σελίδες από τον ιδιωτικό βίο στην αρχαία Ελλάδα». Στην ενότητα θα μιλήσει και ο αντιπρόεδρος του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους Δημήτρης Παπαπετρόπουλος για την προστασία και ανάδειξη τής πολιτιστικής κληρονομιάς. Ο νόμος του 2002.

Μαθήματα αρχαιολογίας (κάθε Δευτέρα 19.00-20.30) από τον καθηγητή Κλασικής Αρχαιολογίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και πρόεδρο του Οργανισμού Ανέγερσης του Νέου Μουσείου Ακροπόλεως Δημήτρη Παντερμαλή με θέμα «Αρχαία Μακεδονία».

Μαθήματα Ιστορίας της Τέχνης (κάθε Τρίτη 17.00-18.30) από τον καθηγητή Ιστορίας της Τέχνης του Πανεπιστημίου Αθηνών Νικόλαο Ζία με θέμα «Ο Φώτης Κόντογλου και η επίδρασή του στην ελληνική ζωγραφική τού 20ού αιώνα».

Μαθήματα Βυζαντινού Πολιτισμού (κάθε Τετάρτη 17.00-18.30) από τον καθηγητή Βυζαντινής Φιλολογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών Αθανάσιο Μαρκόπουλο με θέμα «Η εκπαίδευση στον Βυζαντινό κόσμο. Συνέχειες και τομές».

Μαθήματα Κοσμολογίας (κάθε Τετάρτη 19.30-21.00) από τον Ακαδημαϊκό, καθηγητή Texas A&M University, πρόεδρο του Εθνικού Συμβουλίου Έρευνας και Τεχνολογίας Δημήτρη Β. Νανόπουλο με θέμα «Το μαγικ(ό) Σύμπαν / The magic universe».

Μαθήματα Νεοελληνικής Λογοτεχνίας (κάθε Πέμπτη 17.00-18.30) με θέμα «Η ποίηση και η ποιητική τού Κ.Π. Καβάφη» και συντονιστή τον Δημήτρη Δασκαλόπουλο, βιβλιογράφο-ποιητή, επίτιμο διδάκτορα Φιλολογίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.

Μαθήματα Θρησκειολογίας (κάθε Πέμπτη 19.30-21.00) από τον καθηγητή Συγκριτικής Φιλοσοφίας της Θρησκείας του Πανεπιστημίου Αθηνών Μάριο Μπέγζο.

 

 

Πληροφορίες καθημερινά, από Δευτέρα έως Παρασκευή και ώρες 10.00-15.30, στα τηλέφωνα της Στοάς τού Βιβλίου: 210-3244538 και 210-3253989.

 

WWW.IN.GR

Read Full Post »

Το περιεχόμενο της νομοθετικής ρύθμισης  που αντιμετωπίζει ζητήματα που αφορούν τους αναπληρωτές Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ,ανακοίνωσε σήμερα ο υπουργός Παιδείας στη διάρκεια συνάντησης με το ΔΣ της Πανελλήνιας Ενωσης Αναπληρωτών.

 Ειδικότερα , σύμφωνα με την ανακοίνωση του κ. Στυλιανίδη, η νομοθετική ρύθμιση προβλέπει τα εξής :

    · Θεσμοθετείται μέγιστος χρόνος παραμονής για τους αναπληρωτές εκπαιδευτικούς τα 3 διδακτικά έτη (24 μήνες). Ο εκπαιδευτικός που θα συμπληρώνει 24 μήνες πραγματικής προϋπηρεσίας, είναι επιτυχών του ΑΣΕΠ και έχει παιδαγωγική επάρκεια, διορίζεται στη δημόσια εκπαίδευση.

    · Κατ’ εξαίρεση, για κοινωνικούς λόγους, οι εκπαιδευτικοί οι οποίοι έχουν την 30-6-2008 40 μήνες πραγματικής προϋπηρεσίας, ανεξαρτήτως του αν είναι επιτυχόντες του ΑΣΕΠ, και εφόσον έχουν ή θα αποκτήσουν παιδαγωγική επάρκεια, διορίζονται εντός πενταετίας στη δημόσια εκπαίδευση σύμφωνα με τις ανάγκες της υπηρεσίας.
 Όπως είπε  υπ. Παιδείας:
    · Σε συνεννόηση με την ΑΣΠΑΙΤΕ ζητούμε τη σημαντική αύξηση των θέσεων αναπληρωτών ΠΕ που εισάγονται σε αυτήν και τίθεται ως κριτήριο εισαγωγής οι μήνες προϋπηρεσίας. Οι θέσεις ανά ειδικότητα θα καθορίζονται σύμφωνα με τις ανάγκες της υπηρεσίας.

    · Σε συνεννόηση με την ΑΣΠΑΙΤΕ προτείνεται η δημιουργία προγράμματος παιδαγωγικής κατάρτισης για τις ειδικότητες Τ.Ε και Δ.Ε και τίθεται ως κριτήριο εισαγωγής τους στην ΑΣΠΑΙΤΕ οι μήνες προϋπηρεσίας. Οι θέσεις ανά ειδικότητα θα καθορίζονται σύμφωνα με τις ανάγκες τις υπηρεσίας.

    · Στους διορισμούς διατηρείται η ποσόστωση 60% διοριστέοι του ΑΣΕΠ και 40% από τον πίνακα πραγματικής προϋπηρεσίας.

    · Οι διορισμοί που θα προκύψουν από την παρούσα ρύθμιση είναι επιπλέον της ποσόστωσης 60% διοριστέοι του ΑΣΕΠ και 40% από τον πίνακα πραγματικής προϋπηρεσίας σύμφωνα με τις ανάγκες της υπηρεσίας.

     Σύμφωνα με ανακοίνωση του υπ. Παιδείας « με τη ρύθμιση αυτή λύνεται οριστικά το πρόβλημα των μεγάλων προϋπηρεσιών και με το διαρκή και ανοιχτό χαρακτήρα που έχει, οριοθετεί και το μέγιστο χρόνο αναμονής του υποψήφιου εκπαιδευτικού στα 3 χρόνια μέχρι τον οριστικό διορισμό του βάζοντας επιπλέον την προϋπόθεση της επιτυχίας στο ΑΣΕΠ.

    Επιπρόσθετα περιορίζεται η πολύχρονη αναμονή στην αναπλήρωση και προσεγγίζεται το πάγιο αίτημα ΔΟΕ και ΟΛΜΕ για μέγιστο χρόνο παραμονής. Η επιτυχία στο ΑΣΕΠ εισάγεται ως προϋπόθεση της νέας ρύθμισης και η παιδαγωγική επάρκεια τίθεται ως προαπαιτούμενο διορισμού. Βελτιώνεται η ρύθμιση του 2004 (που ήταν στους 30 μήνες). Θεσμοθετείται μέγιστος χρόνος παραμονής και όχι εφ’ απαξ ρύθμιση όπως ήταν το 1998 και το 2004.

    Με την προώθηση της ρύθμισης αυτής ικανοποιούνται χρόνια και σοβαρά αιτήματα των εκπαιδευτικών της Πρωτοβάθμιας και της Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης».

 

www.esos.gr

Read Full Post »

 Η παράνομη διακίνηση και εμπορία παιδιών αποτελεί μια από τις μάστιγες της εποχής μας και η καταπολέμησή της, ένας από τους σπουδαιότερους στόχους της Unicef. Στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας που έχει αναλάβει η οργάνωση μαζί με το υπουργείο Εξωτερικών και σε συνεργασία με την ΕΡΤ, διοργανώνεται την Πέμπτη (17/4), Ραδιομαραθώνιος Αλληλεγγύης, με σκοπό την υποστήριξη των ενεργειών κατά της εμπορίας και διακίνησης των παιδιών (trafficking).

Ο Ραδιομαραθώνιος θα αρχίσει στις 6 το πρωί της Πέμπτης και θα ολοκληρωθεί τα μεσάνυχτα, με δεκάδες σταθμούς της Αττικής και ολόκληρης της Ελλάδας, να προσαρμόζουν το πρόγραμμά τους, για τις ανάγκες του.

Ειδικές εκπομπές, με συνεντεύξεις, ενημέρωση και μουσική θα φιλοξενήσουν επώνυμους Έλληνες από όλους τους χώρους, που με το δικό τους τρόπο θα ενημερώσουν και θα συμβάλλουν στην καταπολέμηση του παιδικού trafficking.

Κατά τη διάρκεια του Ραδιομαραθωνίου, θα υπάρξουν και κοινές εκπομπές από όλους τους σταθμούς.

Συγκεκριμένα, στις 09.00, 12.00 και 18.00 θα συνδεθούν οι ραδιοσταθμοί ΝΕΤ 105,8, Σκάι, Αντέννα, Flash, Alpha, Αθήνα 984, Real FM και Εκκλησία της Ελλάδος.

Από τις 10.00 έως τις 11 και από τις 17.00 έως τις 18.00, θα συνδεθούν οι μουσικοί σταθμοί Δεύτερο Πρόγραμμα, Kosmos, Λάμψη, Derti, Μελωδία, Red, John Greek και Δίεση, ενώ παράλληλα κοινές εκπομπές θα έχουν τις ίδιες ώρες οι αθλητικοί σταθμοί ΕΡΑ Σπορ, Supersport FM και Sportime FM.

Προσφορές για τα παιδιά

Οι ακροατές θα μπορούν να καταθέσουν τις προσφορές τους καλώντας στον αριθμό 210 33 62 800, όπου θα λειτουργεί τηλεφωνικό κέντρο ή μέσω τράπεζας στους παρακάτω λογαριασμούς:

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ 169 / 480020-64

ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ 017 04 0044 16-70

ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ 031 / 80 191 081

ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 5049-022842-011

ATTICA BANK 069 / 54799691

ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ 000012163468

CITIBANK 55 02 346484

ASPIS BANK 101-03-0006583

MILLENIUM BANK 51 98 29

HSBC 002-066694-130

EUROBANK 0026-0102-14-0100540998

GENIKI BANK 3603003908-9

ALPHA ΒΑΝΚ 115 00 2002 017649 (Διαδικασία Κ03)

καθώς και στα μηχανήματα αυτόματων συναλλαγών (ΑΤΜ) της ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ, στον αριθμό 901 11 17 17 17 και στην ιστοσελίδα www.unicef.gr.

 

ww.cosmo.gr

Read Full Post »

Για κάθε επιστημονικό πεδίο που επιλέγει ο υποψήφιος ο υπολογισμός των μορίων γίνεται ως ακολούθως:


Αρχικά πολλαπλασιάζονται ο Γενικός Βαθμός Πρόσβασης και οι βαθμοί των μαθημάτων αυξημένης

 

βαρύτητας με τους αντίστοιχους συντελεστές. Στη συνέχεια αθροίζονται τα τρία γινόμενα και

 

το άθροισμα αυτό πολλαπλασιάζεται με το εκατό (100). Δηλαδή, το σύνολο μορίων δίδεται από τη

 

σχέση: [(Γεν. Βαθμός Πρόσβασης Χ 8) + (βαθμός πρόσβασης α΄ μαθήματος αυξημένης βαρύτητας

 

Χ 1,3) + (βαθμός πρόσβασης β΄ μαθήματος αυξημένης βαρύτητας Χ 0,7)] Χ100.

 

Στην περίπτωσηπου ο υποψήφιος προέρχεται από διαφορετική κατεύθυνση από αυτή στην οποία ανήκουν τα μαθήματα

 

αυξημένης βαρύτητας του συγκεκριμένου επιστημονικού πεδίου, τότε οι βαθμοί των μαθημάτων

 

που τα αντικαθιστούν πολλαπλασιάζονται με τους αντίστοιχους συντελεστές τους.

 

Για τα τμήματα και τις σχολές που απαιτείται ειδικό μάθημα, το σύνολο μορίων δίδεται από τη

 

σχέση: [(Γεν. Βαθμός Πρόσβασης Χ 8) + (βαθμός πρόσβασης α΄ μαθήματος αυξημένης βαρύτητας

 

Χ1,3) + (βαθμός πρόσβασης β΄ μαθήματος αυξημένης βαρύτητας Χ 0,7) + (βαθμός ειδικού μαθήματος

 

Χ1 ή 2 κατά περίπτωση)] Χ 100.

 

Για την καλύτερη κατανόηση παραθέτουμε το εξής υποθετικό παράδειγμα:

 

Υποθέτουμε ότι υποψήφιος από θεωρητική κατεύθυνση επιλέγει το 1ο και το 4ο επιστημονικό

 

πεδίο, έχει δε Γενικό Βαθμό Πρόσβασης 17,63 και βαθμό πρόσβασης 18,1 στα Αρχαία Κατεύθυνσης,

 

19,3 στην Ιστορία Κατεύθυνσης, 16,8 στα Μαθηματικά και Στοιχεία Στατιστικής Γενικής Παιδείας,

 

15,9 στη Νεοελληνική Γλώσσα Γενικής Παιδείας και στα Αγγλικά 12,4. 0 υποψήφιος αυτός

 

θα έχει:

 

– Στο ΠΡΩΤΟ επιστημονικό πεδίο:

 

για όσες σχολές δεν απαιτείται ειδικό μάθημα, σύνολο μορίων =

 

(17,63X8) + (18,1X1,3) + (19,3X0,7) = 178,08X100=17808

 

για το τμήμα Αγγλικής Φιλολογίας, σύνολο μορίων =

 

(17,63X8) + (18,1 Χ 1,3) + (19,3X0,7) + (12,4X2) =202,88X100=20288

 

για τα τμήματα Μ.Μ.Ε., σύνολο μορίων =

 

(17,63X8) + (18,1 Χ 1,3) + (19,3X0,7) + (12,4X1) = 190,48X100 = 19048

 

– Στο ΤΕΤΑΡΤΟ επιστημονικό πεδίο:

 

για όσες σχολές δεν απαιτείται ειδικό μάθημα, σύνολο μορίων =

 

(17,63X8) + (16,8X0,9) + (15,9X0,4) = 162,52X100=16252

 

www.esos.gr

Read Full Post »

Έναντι 1,5 εκατ. δολαρίων αγοράστηκε από συλλέκτη το αντίγραφο ταινίας που δείχνει τη Μέριλιν Μονρόε σε ερωτικές περιπτύξεις μ΄ έναν άγνωστο άνδρα.

Σύμφωνα με την εφημερίδα Νιου Γιορκ Ποστ, η ταινία, διάρκειας 15’, είναι γυρισμένη σε ασπρόμαυρο φιλμ στη δεκαετία του ’50.

Τη δεκαετία του ΄60 το FBI ανακάλυψε την ύπαρξη της ταινίας προσπαθώντας μάταια να αποδείξει πως ο συγκεκριμένος άγνωστος άνδρας, με τον οποίο εμφανίζεται να ερωτοτροπεί η Μέριλιν, ήταν ο πρόεδρος Κένετι ή ο αδελφός του Ρόμπερτ, με τους οποίους εικαζόταν ότι η ηθοποιός διατηρούσε σχέσεις.

Σύμφωνα με τα στοιχεία από τα αρχεία των μυστικών υπηρεσιών, ο πρώην σύζυγος της Μονρόε, θρυλικός παίκτης του μπέιζμπολ Τζο Ντι Μάτζιο, είχε προσπαθήσει εκείνη την εποχή να εξαγοράσει την ταινία, προσφέροντας 25.000 δολάρια, ποσό που όμως είχε αρνηθεί ο κάτοχος της ταινίας.

Η εφημερίδα Νιου Γιορκ Ποστ επικαλείται για το δημοσίευμά της τον άνθρωπο που μεσολάβησε στην πώληση της ταινίας, τον νεαρό Κέια Μόργκαν, ο οποίος ισχυρίζεται πως ανακάλυψε την ύπαρξη αυτής της ταινίας κάνοντας έρευνες για ένα ντοκυμανταίρ για τη ζωή της ηθοποιού, η οποία πέθανε το 1962.

Ο ίδιος τονίζει στην εφημερίδα πως έλαβε όλες τις πληροφορίες για την ταινία από τον γιο ενός πρώην πράκτορα του FBI, ο οποίος είχε κάνει αντίτυπο από την ταινία.

 

www.skai.gr

Read Full Post »

 

Ο σημερινός  πρωθυπουργός του Κοσόβου Χασίμ Θάτσι, στο κντρο, με άλλους διοικητς του UCΚ το 1999. Ο Θάτσι διαψεύδει τα όσα υποστηρίζει η Κάρλα Ντελ Πόντε

Ο σημερινός πρωθυπουργός του Κοσόβου Χασίμ Θάτσι, στο κέντρο, με άλλους διοικητές του UCΚ το 1999. Ο Θάτσι διαψεύδει τα όσα υποστηρίζει η Κάρλα Ντελ Πόντε

Διεθνείς αντιδράσεις προκάλεσαν οι αποκαλύψεις της Κάρλα Ντελ Πόντε, πρώην εισαγγελέως του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου για τα εγκλήματα πολέμου στην πρώην Γιουγκοσλαβία, ότι στη διάρκεια του εμφυλίου στο Κόσοβο οι αντάρτες του UCΚ αφαίρεσαν τα όργανα εκατοντάδων Σέρβων κρατουμένων και τα μετέφεραν στα Τίρανα για να πωληθούν.
Αρχηγός του UCΚ τότε ήταν ο σημερινός πρωθυπουργός του Κοσόβου Χασίμ Θάτσι, ο οποίος χαρακτήρισε τις αποκαλύψεις της Ντελ Πόντε ψευδείς, ενώ η Σερβία και η Ρωσία ζητούν να πραγματοποιηθεί έρευνα για εγκλήματα πολέμου. Η Ντελ Πόντε, η θητεία της οποίας στο Διεθνές Δικαστήριο τελείωσε πέρσι είναι, σήμερα πρέσβης της Ελβετίας στην Αργεντινή. Την περασμένη εβδομάδα πήγε στην Ιταλία για την παρουσίαση του βιβλίου της «Το κυνήγι: εγώ και οι εγκληματίες πολέμου» όπου περιγράφει την 8χρονη θητεία της στο δικαστήριο της Χάγης. Η κυβέρνηση της Ελβετίας τής απαγόρευσε την παρουσίαση του βιβλίου με το σκεπτικό ότι «στο βιβλίο περιέχονται δηλώσεις που δεν μπορούν να γίνονται από εκπρόσωπο της κυβέρνησής μας». Το όλο θέμα πάντως επέτεινε την ένταση μεταξύ της Σερβίας και του Κοσόβου, η κυβέρνηση του οποίου ανακήρυξε την ανεξαρτησία του πριν από δύο μήνες.
Αφαιρούσαν όργανα
Στο βιβλίο της η 61χρονη Ντελ Πόντε αναφέρει ότι οι ερευνητές της επισκέφτηκαν ένα σπίτι στην απομακρυσμένη ορεινή περιοχή Μπάρελ της Αλβανίας, το οποίο είχε χρησιμοποιηθεί ως αυτοσχέδια κλινική για την αφαίρεση των οργάνων 300 Σέρβων που είχαν αιχμαλωτιστεί από τον Απελευθερωτικό Στρατό του Κοσόβου (UCΚ) και είχαν μεταφερθεί με φορτηγά από την άλλη μεριά των συνόρων, στην Αλβανία. Όπως γράφει η εφημερίδα «Γκάρντιαν», σύμφωνα με μάρτυρες κατ΄ αρχήν από τους αιχμαλώτους αφαιρέθηκαν τα νεφρά και αργότερα τους σκότωσαν και τους αφαίρεσαν και άλλα όργανα.
Οι έρευνες
Η Ντελ Πόντε ήταν η εισαγγελέας που επέμεινε να μεταφερθεί στο δικαστήριο της Χάγης ο πρώην πρόεδρος της Γιουγκοσλαβίας Σλόμπονταν Μιλόσεβιτς, ο οποίος όμως πέθανε στη διάρκεια της δίκης. Παρά τις προσπάθειες δεν βρέθηκαν ενώπιόν της οι κατηγορούμενοι για γενοκτονία Ράτκο Μλάντιτς και Ράντοβαν Κάρατζιτς. Από την άλλη πλευρά, επανειλημμένα είχε παραπονεθεί πως οι αρχές στο Κόσοβο την εμπόδισαν να ερευνήσει εγκλήματα πολέμου από Αλβανούς της περιοχής ενώ και οι αλβανικές αρχές δεν τη βοήθησαν.
ΑΠΟ ΤΑ ΝΕΑ ΟΝLINE

Read Full Post »

« Newer Posts - Older Posts »

grassrootreuter

για να οπλίσουμε την κριτική στην καθημερινή δράση για τον κομμουνισμό.

The Player's Blog

Learn to Play or be Played

Αδιόριστοι εκπαιδευτικοί σερφάρουν και απαιτούν

Το ιστολόγιο των αδιορίστων εκπαιδευτικών...και όχι μόνο

Ο άνεργος

...και η κόρη του φούρναρη!

ΡΑΠΙΣΜΑΤΑ

ψόφα σκουλίκι blogger

Daily Scene

Η μαργαρίτα βλέπει και παρουσιάζει...

Πρόσωπα - Ρίτσα Μασούρα

Το μόνο που θέλω να πω αστράφτει απρόσιτο .Tomas Transtromer

Μαμά... ετών 42..!

«Συμβαίνει. Απλώς συμβαίνει η αγάπη. Όπως συμβαίνει η θάλασσα». (Παντελής Μπουκάλας, "Ρήματα")

Το δεξί μας μπακ δε στρίβει

..αλλα εμείς το αγαπάμε

mantri

Όταν ένας τσοπάνης, ένας λύκος και ένα μαύρο πρόβατο συναντιούνται...

Allu Fun Marx: Αριστερά ...στη Blogoslovakia

ALLU FUN MARX : ΑΡΙΣΤΕΡΑ ...ΣΤΗ BLOGOSLOVAKIA

Νεραϊδόκοσμος.gr

...ωδή στις νεράϊδες

Greek University Reform Forum

Φορουμ Διαλογου της Κινησης για Μεταρρυθμιση στο Ελληνικο Πανεπιστημιο

ΠΑΡΑΦΩΝΙΑΔΕΣ . . .

Προτιμώ μια αλήθεια που ακούγεται σαν ψέμα από ένα ψέμα που ακούγεται αληθινό...