Μπροστά σε μία συνταρακτική ανακάλυψη βρίσκονται Έλληνες και Αμερικανοί ερευνητές που φέρνουν στο φως θρησκεία παλαιότερη από το Δωδεκάθεο.