Feeds:
Δημοσιεύσεις
Σχόλια

Archive for 10 Νοεμβρίου 2007

 

 

Σύμφωνα με όσα ορίζονται από την προκήρυξη του τελευταίου διαγωνισμού του ΑΣΕΠ (οι κάτοχοι των κατωτέρω πτυχίων απαλλάσσονται της υποχρεώσεως υποβολής του πτυχίου της ΑΣΠΑΙΤΕ (πρώην ΠΑΤΕΣ/ΣΕΛΕΤΕ).

Α. Των Τµηµάτων ΑΕΙ
α. Παιδαγωγικού Νηπιαγωγών
β. Δηµοτικής Εκπαιδεύσεως
γ. Επιστηµών της Αγωγής ή Επιστηµών Αγωγής Προδηµοτικής Εκπαίδευσης ή Επιστηµών της Αγωγής Δηµοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστηµίου της Κύπρου.
δ. Φιλοσοφίας Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας
ε. Φιλοσοφίας και Κοινωνικών Σπουδών

Β. Σχολής Νηπιαγωγών

Γ. Παιδαγωγικής Ακαδηµίας

Δ. Διδακτορικού διπλώµατος ή µεταπτυχιακού τίτλου στις επιστήµες της αγωγής (π.χ. (Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης του Πανεπιστημίου Αθηνών στην «Εκπαίδευση και Ανθρώπινα Δικαιώματα» με κατεύθυνση στις «Κοινωνικές Διακρίσεις»)*

και

Ε. Καθηγητικών Σχολών. Δηλαδή:
α. Φιλολογίας
β. Θεολογίας
γ. Μαθηµατικών
δ. Φυσικών
ε. Γαλλικής Γλώσσας
στ. Αγγλικής Γλώσσας
ζ. Γερµανικής Γλώσσας
η. Καλλιτεχνικών Μαθηµάτων
θ. Φυσικής Αγωγής
ι. Οικιακής Οικονοµίας και
ια. Μουσικής
ιβ. Θεατρικών Σπουδών

ΣΤ. Της Ανώτερης Σχολής Εκπαιδευτικών Τεχνολόγων Μηχανικών (ΑΣΕΤΕΜ) της ΣΕΛΕΤΕ.

Ειδικώς για τους κλάδους ΠΕ 09, ΠΕ 10 και ΠΕ 13 οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν, επιπλέον και πτυχίο ΑΣΠΑΙΤΕ (πρώην ΠΑΤΕΣ/ΣΕΛΕΤΕ) ή κάποιο από τα προς αυτό ισοδύναμα πτυχία που αναφέρονται στην παρ. ΙΙΙ του παρόντος κεφαλαίου. Στο διαγωνισμό μπορούν να συμμετάσχουν και οι μη κάτοχοι των ανωτέρω πτυχίων. Στους πίνακες όμως κατάταξης και διοριστέων, προηγούνται οι κάτοχοι πτυχίου ΑΣΠΑΙΤΕ (πρώην ΠΑΤΕΣ/ΣΕΛΕΤΕ) ή ενός από τα ισοδύναμα προς αυτό πτυχία που αναφέρονται στην παρ. ΙΙΙ του παρόντος κεφαλαίου.

Από το alfavita.gr

                             —————————————-

 

Kαί οι υπόλοιποι συνάδελφοι τι υποτίθεται ότι πρέπει να κάνουν???

 Μετά το πτυχίο της ΑΣΠΑΙΤΕ τι θα ακολουθήσει??

Θα μας εξετάσουν και στις χορευτικές ικανότητες??

Ως πότε θα παλεύουμε να απόδειξουμε ότι δεν είμαστε ελέφαντες??

Ε Λ Ε Ο Σ !!!! 

 

Read Full Post »

Για την κατάταξη υποψηφίων στον Ενιαίο Πίνακα Αναπληρωτών προσμετρώνται υπηρεσίες μόνιμου Εκπαιδευτικού ή Αναπληρωτή ή Ωρομισθίου, οι οποίες έχουν προσφερθεί:

• Στα δηµόσια Σχολεία Πρωτοβάθµιας και Δευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης αρµοδιότητας του ΥΠΕΠΘ
• Στα Μουσικά Σχολεία
• Στα Τµήµατα Αθλητικών Διευκολύνσεων (ΤΑΔ)
• Στις Σχολικές Μονάδες Ειδικής Αγωγής (ΣΜΕΑ)
• Στα Ναυτικά Λύκεια
• Στα Μεταλυκειακά Προπαρασκευαστικά Κέντρα
• Στα Ολοήµερα Σχολεία Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης
• Στα Εκκλησιαστικά Σχολεία
• Στη Σιβιτανίδειο Δηµόσια Σχολή Τεχνών και Επαγγελµάτων
• Σε θέσεις µόνιµων Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθµιας και Δευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης πριν από την αποχώρησή τους
• Για την εφαρµογή των προγραµµάτων Ενισχυτικής Διδασκαλίας και Πρόσθετης Διδακτικής Στήριξης (Π.Δ.Σ.)
• Στα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας (ΣΔΕ).

Σημ. 1: Η προϋπηρεσία που έχει αποκτηθεί από ιδιωτικά σχολεία, καθώς επίσης και από χώρες κράτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης προσμετράται κάτω από συγκεκριμένες προϋποθέσεις τις οποίες θέτουν οι κείμενες διατάξεις του ΥΠΕΠΘ.
Σημ. 2: Η προϋπηρεσία που έχει αποκτηθεί, από το 2002 και εξής, σε σχολικές μονάδες που χαρακτηρίζονται ως «δυσπρόσιτες», μοριοδοτείται στο διπλάσιο για τη σύνταξη του Ενιαίου Πίνακα Αναπληρωτών.

ΑΠΟ ΣΥ.ΚΑ.ΓΕ.Δ.Ε

 

Read Full Post »

    Με το νέο νόμο-πλαίσιο για τα AEI ανοίγει, μεταξύ άλλων, ο δρόμος για τον περιορισμό της δωρεάν χορήγησης συγγραμμάτων στους φοιτητές, γεγονός που κάνει ακόμη πιο δύσκολη τη φοίτηση παιδιών από οικονομικά ασθενέστερες τάξεις και στερεί από όλους τους φοιτητές την ουσιαστική πρόσβαση σε δημόσια δωρεάν ανώτατη εκπαίδευση.

    Σύμφωνα με πληροφορίες, το προεδρικό διάταγμα που θα ρυθμίζει τα θέματα χορήγησης συγγραμμάτων ενισχύει περαιτέρω αυτή τη διαδικασία και βάζει νέα προσκόμματα στη διανομή των δωρεάν συγγραμμάτων.

    Καταργείται η μέχρι σήμερα δυνατότητα παροχής, μετά από απόφαση της γενικής συνέλευσης του τομέα στον οποίο ανήκει το μάθημα,. δεύτερου συγγράμματος στους φοιτητές Σύμφωνα με πληροφορίες, στο άρθρο 4 του υπό έκδοση Π.Δ. θα ορίζεται ρητά ότι κάθε φοιτητής θα δικαιούται ένα και μοναδικό σύγγραμμα για κάθε μάθημα.

    Επίσης, σύμφωνα με πληροφορίες, στο υπό έκδοση Π.Δ. δεν υπάρχει ακόμη και αυτή η ελάχιστη πρόβλεψη που περιλήφθηκε στο νόμο-πλαίσιο, προκειμένου να αμβλυνθούν οι εντυπώσεις, ότι το 1/10 του συνολικού αριθμού κάθε διανεμόμενου συγγράμματος σε κάθε ΑΕΙ παραχωρείται από το κράτος στη βιβλιοθήκη του οικείου ΑΕΙ, για τον εμπλουτισμό της.

    Τέλος με το άρθρο 12 του υπό έκδοση Π.Δ. δυσκολεύει η διανομή των βιβλίων από τους εκδότες, με αποτέλεσμα οι φοιτητές να κινδυνεύουν να πάρουν τα συγγράμματα που δικαιούνται με μεγάλη καθυστέρηση ή ακόμη και μετά τις εξετάσεις. Επιπλέον, η εκτύπωση και διανομή διδακτικών σημειώσεων απαγορεύεται σε πολλές σχολές με το αιτιολογικό ότι δεν προβλέπεται από το νόμο.

     Τελικά, με όλους αυτούς τους τρόπους ασκείται πίεση στα Ιδρύματα και στην κοινωνία να αποδεχτούν περικοπές στο καθεστώς των δωρεάν συγγραμμάτων και να ενισχυθεί η συνήθης σήμερα πρακτική της δωρεάν διανομής κατώτερων ποιοτικά και επιστημονικά συγγραμμάτων, με το αιτιολογικό ότι τα καλύτερα βιβλία είναι πολύ ακριβά.

    Δεν είναι τυχαίο ότι στον προϋπολογισμό του 2007 προβλέφθηκε ελάχιστη αύξηση των κονδυλίων για την προμήθεια επιστημονικών συγγραμμάτων (από 36,7 εκ. € το 2006 σε 39,9 εκ. € το 2007), όταν από τη μια πλευρά έχει αυξηθεί ο αριθμός των εισακτέων, ενώ από την άλλη είναι γνωστό ότι οι ανάγκες για ποιοτικότερα και επαρκέστερα συγγράμματα παραμένουν τεράστιες.

    Αξίζει τέλος να σημειωθεί ότι οι μεταπτυχιακοί φοιτητές, καθώς και όσοι εισάγονται με κατατακτήριες εξετάσεις στα Ιδρύματα θα συνεχίσουν να μη δικαιούνται δωρεάν συγγράμματα, όπως κακώς και αδικαιολόγητα ισχύει μέχρι σήμερα.

Από το esos.gr

Read Full Post »

grassrootreuter

για να οπλίσουμε την κριτική στην καθημερινή δράση για τον κομμουνισμό.

The Player's Blog

Learn to Play or be Played

Αδιόριστοι εκπαιδευτικοί σερφάρουν και απαιτούν

Το ιστολόγιο των αδιορίστων εκπαιδευτικών...και όχι μόνο

Ο άνεργος

...και η κόρη του φούρναρη!

ΡΑΠΙΣΜΑΤΑ

ψόφα σκουλίκι blogger

Daily Scene

Η μαργαρίτα βλέπει και παρουσιάζει...

Πρόσωπα - Ρίτσα Μασούρα

Το μόνο που θέλω να πω αστράφτει απρόσιτο .Tomas Transtromer

Μαμά... ετών 42..!

«Συμβαίνει. Απλώς συμβαίνει η αγάπη. Όπως συμβαίνει η θάλασσα». (Παντελής Μπουκάλας, "Ρήματα")

Το δεξί μας μπακ δε στρίβει

..αλλα εμείς το αγαπάμε

mantri

Όταν ένας τσοπάνης, ένας λύκος και ένα μαύρο πρόβατο συναντιούνται...

Allu Fun Marx: Αριστερά ...στη Blogoslovakia

ALLU FUN MARX : ΑΡΙΣΤΕΡΑ ...ΣΤΗ BLOGOSLOVAKIA

Νεραϊδόκοσμος.gr

...ωδή στις νεράϊδες

Greek University Reform Forum

Φορουμ Διαλογου της Κινησης για Μεταρρυθμιση στο Ελληνικο Πανεπιστημιο

ΠΑΡΑΦΩΝΙΑΔΕΣ . . .

Προτιμώ μια αλήθεια που ακούγεται σαν ψέμα από ένα ψέμα που ακούγεται αληθινό...